Społeczność Collegium Civitas powitała Nowy Rok Akademicki

Udostępnij strone

05.10.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023 w Collegium Civitas odbyło się 3 października o godz. 18.00, w Sali Koncertowej Teatru 6.Piętro (Pałac Kultury i Nauki).

Tę wyjątkową, 25 Inaugurację Roku Akademickiego, prowadzoną przez  Monikę Adamską oraz Conrado Moreno, którzy studiowali w Collegium Civitas na kierunku Stosunki Międzynarodowe, rozpoczęły wspomnienia absolwentek – Aleksandry Gajewskiej, Nel Gwiazdowskiej,  Eweliny Kluss i absolwenta – Huberta Życińskiego. Opowiedzieli oni nie tylko o inspirujących zajęciach i ekspertach, którzy je prowadzili, o kompetencjach, nabytych w trakcie studiów i wykorzystywanych obecnie w pracy zawodowej, ale także o wsparciu, jakie otrzymywali i otrzymują – od samej Uczelni czy znanych i cenionych profesorów.

W jubileuszowej Inauguracji wzięli udział liczni przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji państwowych, naukowych i edukacyjnych, Rektorzy, Prorektorzy oraz Dziekani zaprzyjaźnionych uczelni wyższych.

Jako pierwszy głos zabrał Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który od 2002 roku jest także wykładowcą naszej Uczelni, następnie Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Stanisław Mocek, w swoim wystąpieniu podsumował mijające 25 lat, podkreślając, że Collegium Civitas znacznie różni się od innych szkół wyższych funkcjonujących zarówno wiele lat temu, jak i tych działających obecnie. „Naszymi wyróżnikami było i jest nie tylko  sprawne działanie, ale również system wartości,  bliski zarówno Władzom Uczelni, jak i wspólnocie, jaką tworzymy ze Studentkami i Studentami, Słuchaczkami i Słuchaczami, naszymi Wykładowczyniami i Wykładowcami, Seniorami oraz Dziećmi, ponieważ Collegium Civitas to uczelnia wielopokoleniowa”. Nawiązując do tytułów książek wydanych przez Collegium Civitas na 15-lecie i 25-lecie Uczelni, podkreślił, że „MOŻNA i WARTO – to wyraz idei, które zaszczepiamy Członkiniom i Członkom naszej społeczności, ale i sami ciągle się ich uczymy w codziennym działaniu”.

J.M. Rektor zaprezentował także liczne osiągnięcia Uczelni  w różnych obszarach działalności oraz opowiedział o planach na najbliższy rok akademicki.

W gronie przemawiających znalazł się również redaktor Jacek Żakowski, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów, który w 2019 roku, wspólnie z grupą najwybitniejszych polskich naukowców zajmujących się naukami społecznymi na najlepszych uczelniach światowych, powołał do życia inicjatywę pod nazwą Concilium Civitas. Redaktor Żakowski opowiedział o działalności Concilium Civitas i wręczył laureatce ogólnopolskiego konkursu na esej „Wojna, po wojnie: nasz inny świat”, ubiegłorocznej maturzystce, Emilii Błażewicz, symboliczny indeks Collegium Civitas.

W imieniu Studentek i Studentów Collegium Civitas głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego CC, Alina Palamarchuk. Podkreśliła, jak bardzo społeczność Uczelni cieszy się, „że możemy RAZEM świętować ćwierćwiecze Collegium Civitas! RAZEM… w  pełnym międzynarodowym składzie, z naszymi koleżankami i kolegami z Ukrainy, uciekającymi od strasznej wojny, której konsekwencje odczuwa dziś każdy z nas!”, dając wsparcie ukraińskiej młodzieży i uruchamiając  – jako pierwsza Uczelnia w Polsce – roczny program pomostowy w języku ukraińskim.
Nagrody i wyróżnienia

Tradycyjnie już podczas Inauguracji wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacyjne, nagrody i wyróżnienia dydaktyczne, statuetki za aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz dyplomy za ukończenie studiów z wynikiem celującym.

Nagrody naukowe na 25-lecie Collegium Civitas, które wręczyła Prorektorka ds. badań naukowych, dr Katarzyna Iwińska otrzymały:

 • dr Marta Sałkowska – nagroda Rektora za aktywność naukową, publikacyjną oraz projektową i upowszechniającą w naukach socjologicznych w 2021 roku;
 • dr Kerry Longhurst – nagroda specjalna Rektora za wkład w rozwój nauk o polityce i administracji z uwzględnieniem minionego okresu ewaluacyjnego;
 • Małgorzata Budyta-Budzyńska, nagroda specjalna Rektora za wkład w rozwój nauk socjologicznych z uwzględnieniem minionego okresu ewaluacyjnego;
 • dr Magdalena El-Ghamari – nagroda Rektora za aktywność naukową, publikacyjną oraz projektową i upowszechniającą w naukach o polityce i administracji w 2021 roku.

Kierownicy Katedr odebrali Nagrody specjalne Rektora na 25-lecie Collegium Civitas, przyznane za działalność dydaktyczną oraz wkład w rozwój danego kierunku. Wręczył je Prorektor ds. dydaktycznych, dr dr Roland Zarzycki.

Prorektor Zarzycki wręczył także Nagrody Rektora Collegium Civitas za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2021/22. Otrzymały je:

 • dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC – nagroda Rektora za skuteczne kierowanie przygotowaniami kierunku Zarządzanie do ewaluacji przez PKA, utworzenie i skuteczne kierowanie nową specjalnością magisterską „Zarządzanie projektami i procesami” w dwóch wersjach językowych oraz opracowanie i skuteczne kierowanie międzynarodowym projektem dotyczącym rozwoju kadry i kształcenia na kierunku Zarządzanie;
 • dr Marta Sałkowska – nagroda Rektora za innowacyjne prowadzenie zajęć zarówno w wymiarze technologicznym, jak i merytorycznym, jak również ponadstandardowe inicjatywy dydaktyczne oraz wyróżniającą się opiekę promotorską;
 • Karolina Lewicka – nagroda Rektora za wyjątkowe zaangażowanie dydaktyczne, pasję zawodową, jaką potrafi dzielić się ze studentami, za sumienność, odpowiedzialność i nieustanną chęć podejmowania nowych wyzwań w Collegium Civitas.

Nagrodę Rektora za najwyższą średnią ocen w ankietach studenckich: 99,28 (kryteria: średnia ucięta ocen studenckich; minimum 4 przedmioty prowadzone w sezonie 2021/22) otrzymał Michał Zeprzałka. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Marcin Olkowicz (średnia: 98,51) Marcin Łukawski (średnia: 98,47).

Wyróżniono również Studentki i Studentów aktywnie działających na rzecz uczelni. W tym roku statuetki – CIVITAS-y, które wręczył Prorektor ds. studenckich, dr Paweł Maranowski, zostały przyznane w 7 kategoriach. Otrzymali je:

 • Dusza Artystyczna: Mariusz Białkowski;
 • Urodzony Olimpijczyk: Aleksandra Jeglińska;
 • Dusza Towarzystwa: Stefan Michałowicz;
 • Student Aktywista: Alina Palamarchuk;
 • Pomocna dłoń: Alina Palamarchuk;
 • Talent Naukowy: Marta Solarz;
 • Inicjatywa Studencka: Buddy Program Collegium Civitas.

 

Podczas Inauguracji wyróżnieni zostali także absolwenci Collegium Civitas, którzy ukończyli studia z oceną celującą. Nagrodzone osoby to:

 • Barbara Bralewska-Beczek, absolwentka kierunku Stosunki międzynarodowe;
 • Maia Cygielska, absolwentka kierunku International Relations;
 • Sandra Dalkowska, absolwentka kierunku Zarządzanie;
 • Ewa Garbowska, absolwentka kierunku Socjologia;
 • Anna Jopek, absolwentka kierunku Socjologia;
 • Zuzanna Jąkalska, absolwentka kierunku Socjologia;
 • Piotr Kołodziej, absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe;
 • Jakub Mastek, absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe;
 • Dominika Pacholska, absolwentka kierunku International Relations;
 • Phuong Pham Thu, absolwentka kierunku Management;
 • Shakhlokhon Rakhmatova, absolwentka kierunku International Relations;
 • Damian Sikorski, absolwent kierunku Zarządzanie;
 • Hanna Skuratovich, absolwentka kierunku International Relations;
 • Konrad Jóźwiak, absolwent kierunku Zarządzanie.

Z okazji 25-lecia Pracowniczki i Pracownicy administracyjni Collegium Civitas otrzymali nagrody specjalne. Statuetki przekazane zostały osobom z najdłuższym stażem zawodowym w naszej Uczelni: Marioli Skorupie, Annie Kicińskiej, Beacie Rembeckiej, Małgorzacie Sieradzkiej, Małgorzacie Sypniewskiej, Pawłowi Zredzie, Małgorzacie Sobańskiej, Annie Wyrzykowskiej i Markowi Gawronowi.

Wśród osób z najdłuższym stażem pracy w Collegium Civitas znalazła się również Pani Kanclerz, Magdalena Wypych, która otrzymała statuetkę z rąk J.M. Rektora, prof. Stanisława Mocka.

W podziękowaniu za stworzenie i wkład w rozwój tak niezwykłego, tolerancyjnego dla różnych kultur, przekonań i osobowości miejsca, w którym każdy ma możliwość odbywania intelektualnej podróży oraz realizowania swoich pasji, nagrodą specjalną, nazwaną przez studentów „WNUKiem”, została nagrodzona prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz – współtwórczyni i pierwszy Rektor Collegium Civitas, obecnie Prezydent Uczelni.

Podczas uroczystości wręczono również, na ręce Rektora, prof. Stanisława Mocka, dyplom i statuetkę „Friendly Workplace 2022”, prestiżowe wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Collegium Civitas jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała taką nagrodę!

Wyjątkowy prezent – koszulkę sportową z nr 1, przekazali J.M. Rektorowi przedstawiciele AZS CC, dziękując za wsparcie Klubu w ich sportowych wyzwaniach.

Po uroczystej immatrykulacji, odśpiewaniu przez chór „Gaudeamus Igitur” i oficjalnym otwarciu roku akademickiego 2022/2023, wykład inauguracyjny „O mądrości”, wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, wybitny filozof i religioznawca, który nieprzerwalnie od 1997 roku jest także wykładowcą Collegium Civitas

Uroczystość uświetnił pokaz rysowania piaskiem uwzględniający elementy historii Collegium Civitas w wykonaniu Magdaleny Suszek-Bąk oraz minikoncert duetu Glass Duo.
Zdjęcia z uroczystości wykonała absolwentka Collegium Civitas Karolina Kurek-Suwała.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania Uroczystości.