Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Udostępnij strone

29.09.2020

28 września 2020 oficjalnie otworzyliśmy nowy rok akademicki 2020/2021. Była to wyjątkowa uroczystość także dlatego, że po raz pierwszy odbyła się w całości online. Nie zabrakło jednak żadnego z ważnych elementów tej ważnej dla społeczności akademickiej uroczystości ­– studenci złożyli ślubowanie, rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek wygłosił przemówienie i otworzył rok akademicki, a pierwszy wykład wygłosił prof. Grzegorz Ekiert z Uniwersytetu Harvarda, członek Concilium Civitas.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością ambasadorowie z zaprzyjaźnionych ambasad w Polsce, JM Rektorzy i Prorektorzy uczelni wyższych; przedstawiciele władz m.st. Warszawy, instytucji naukowych i edukacyjnych.

Na ręce Rektora spłynęły liczne listy i gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów oraz realizacji planów rozwojowych. Ze sceny odczytany został fragment listu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adam Struzika. Głos zabrał także Prezydent m.st. Warszawy – Rafał Trzaskowski – wieloletni wykładowca naszej uczelni, który złożył życzenia studentom rozpoczynającym naukę w Collegium Civitas.

Rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek, w swoim przemówieniu podsumował mijający rok, szczególnie zaś semestr letni, w którym kształcenie odbywało się całkowicie online, podobnie jak będzie to miało miejsce w pierwszym semestrze nowego roku. Powiedział także o osiągnięciach i sukcesach Collegium Civitas, planach na przyszłość oraz wyzwaniach wynikających ze zmian we współczesnym świecie.

 

Collegium Civitas – uczelnia odpowiedzialna społecznie

„Pandemia zdominowała nasze życie i myślenie i na chwilę odsunęła na bok inne sprawy. Jednak nie możemy zapominać, że życie we wszystkich jego przejawach – społecznym, gospodarczym, politycznym – toczy się dalej i przed nami stoi szereg innych, nie mniej istotnych wyzwań. W naszej misji zapisaliśmy, że jesteśmy uczelnią wielopokoleniową i międzynarodową, że chcemy kształcić na najwyższym poziomie przyszłych liderów życia społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce i poza jej granicami, pokolenie przedsiębiorcze i kreatywne, otwarte na wielokulturowe dziedzictwo i wyzwania współczesności, a zarazem postrzegające świat w kategoriach prospołecznych i dobra wspólnego.”

Prof. Stanisław Mocek podkreślił też wyjątkowy charakter naszej uczelni:

„Jedną z istotnych kwestii – szeroko dyskutowaną obecnie zarówno w mediach, jak i w środowisku akademickim – jest równość płci. W Collegium Civitas każdą osobę, bez względu na płeć, pochodzenie czy religię, zawsze traktowaliśmy i traktujemy na równi i z szacunkiem. Co więcej, mogę z satysfakcją stwierdzić, że – nawet bez szczegółowych polityk w tym zakresie – jesteśmy uczelnią, w której równość płci obowiązuje od początku naszego istnienia, a to, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, nigdy nie stanowiło kryterium w jakichkolwiek rekrutacjach czy konkursach na stanowiska. Pierwszą rektor uczelni, a obecnie prezydent, jest prof. Jadwiga Koralewicz, na 10 osób w Zespole Rektorskim jest 7 kobiet, a wśród osób zarządzających katedrami jest 9 kobiet i 5 mężczyzn.

Świat się zmienia i na naszych oczach przewartościowaniu zaczyna ulegać dotychczasowy model funkcjonowania społeczeństw, dotykający tak – zdawałoby się – trwałych i niezmiennych elementów systemu jak gospodarka wolnorynkowa, eksploatacja zasobów naturalnych czy kwestie klimatyczne. W tej sytuacji głos środowiska akademickiego, naukowców i ekspertów, odgrywa niebagatelną rolę. Dlatego też konsekwentnie wspieramy działania na rzecz zmiany w myśleniu, a co za tym idzie także w działaniu w kierunku zrównoważonego rozwoju.” – dodał.

 

Nagrody rektora CC za rok 2019/2020

Wyjątkowe wyzwania, z jakimi musieliśmy się zmierzyć jak uczelnia w 2020 r., wymagały od studentów, wykładowców i pracowników ogromnego wysiłku, solidarności i innowacyjnego podejścia do realizowania procesu kształcenia, prac administracyjnych czy naukowo-badawczych. Dlatego też w części podsumowującej mijający rok wręczone zostały liczne nagrody rektora, będące wyrazem uznania i podziękowania za ciężką pracę w minionym roku akademickim.

Nagrody rektora za pracę naukowo-badawczą otrzymali:

 1. dr Krzysztof Kasianiuk za intensywną pracę naukową, stworzenie zespołu badawczego (Centrum badawcze HIVE – Systems Collective Design Lab), oraz aktywność na rzecz upowszechniania badań;
 2. dr Agnieszka Nitza-Makowska za znaczący postęp naukowy, osiągnięcia naukowe i wyjątkową aktywność projektowo-publikacyjną;
 3. dr Agnieszka Bukowska za aktywność na rzecz Collegium Civitas w zakresie powołania i działalności badawczej oraz popularyzatorskiej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi;
 4. członkowie zespołu z Instytutu Socjologii, którzy w trudnym momencie pandemii przeprowadzili badanie na ponad 11,5 mln wpisów w mediach społecznościowych i przygotowali raport: „Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych”, upowszechniany i cytowany w prasie. W skład zespołu wchodzili: dr Marek Troszyński (koordynator), dr Jacek Bieliński, dr Xymena Bukowska, dr Katarzyna Iwińska, dr Barbara Markowska, dr Monika Nowicka, dr Marta Sałkowska.

Nagrody dydaktyczne za rok 2019/2020 otrzymali:

 1. Kamil Wyszkowski za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020, nagroda przyznana w oparciu o wyniki studenckich ankiet ewaluacyjnych;
 2. dr Kamil Zubelewicz za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020, nagroda przyznana przez przedstawicieli katedr Collegium Civitas;
 3. dr Xymena Bukowska za efektywne kierowanie specjalnością socjologia w roku akademickim 2019/2020.

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 otrzymali:

 1. prof. Andrzej Friszke – wyróżnienie przyznane przez przedstawicieli katedr Collegium Civitas,
 2. dr Barbara Markowska – wyróżnienie przyznane przez przedstawicieli katedr Collegium Civitas,
 3. Marcin Olkowicz – wyróżnienie przyznane w oparciu o wyniki studenckich ankiet ewaluacyjnych,
 4. Dorota Jużak – wyróżnienie przyznane w oparciu o wyniki studenckich ankiet ewaluacyjnych.

Wyróżnienia za innowacyjność w dydaktyce w roku akademickim 2019/2020 otrzymały dr hab. Małgorzata Baran prof. CC i Aneta Siejka.

Wyróżnienia za efektywne kierowanie specjalnościami w roku akademickim 2019/2020 otrzymali:

 1. dr hab. Małgorzata Baran prof. CC za efektywne kierowanie specjalnościami Zarządzanie, Marketing internetowy i e-commerce, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim;
 2. Grażyna Skarżyńska za efektywne kierowanie specjalnościami Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations i branding na kierunkach socjologia i stosunki międzynarodowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 

WNUK na 20-lecie Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów

Po raz drugi w historii Uczelni wręczono wyjątkową nagrodę specjalną, nazwaną przez studentów „WNUKiem”. Nagroda im.  prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, współzałożyciela i wieloletniego rektora Uczelni jest przyznawana osobom w sposób szczególny związanym i zasłużonym dla  Collegium Civitas. Nagrodę na 20-lecie Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów Collegium Civitas reprezentowanej przez: red. Jacka Żakowskiego – twórcę i kierownika Katedry, prof. Michała Komara oraz red. Barbarę Hrybacz otrzymał Pan Redaktor Jacek Żakowski. Serdecznie gratulujemy!

 

CivitASy – nagrody dla aktywnych i zdolnych studentów

Docenieni zostali również nasi studenci – za osiągnięcia naukowe, sportowe, za aktywność pozazajęciową otrzymali oni uczelniane nagrody, tzw. CivitASy.

W kategorii osiągnięcia sportowe – za wysokie wyniki oraz reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych CivitASy otrzymali:

 • Marta Okine – zdobywczyni 1. miejsca na Akademickich Mistrzostwach Polski w szermierce,
 • Katarzyna Wąsek – zdobywczyni 1. miejsca w narciarskim slalomie równoległym AZS Winter Cup,
 • Dominika Wasilczuk – zdobywczyni 2. miejsca na Akademickich Mistrzostwach Polski w szermierce,
 • Aleksandra Jeglińska – zdobywczyni 3. miejsca na Akademickich Mistrzostwach Polski w szermierce.

W kategorii osiągnięcia naukowe: Katarzyna Barabasz – za publikację w „Nature Communications”.

W kategorii organizacje studenckie:

 • Mo Du Thi – za działalność na rzecz rozwoju Zarządu Samorządu Collegium Civitas oraz wsparcie dla społeczności studentów zagranicznych,
 • Karolina Kurek – za działalność na rzecz rozwoju Koła Marketingu „Rozgłos”,
 • Alina Palamarchuk – za stworzenie i rozwój w czasie pandemii nowej organizacji studenckiej „Collegium Procuratio”.

W kategorii nagroda specjalna – w dowód uznania za całokształt działań podejmowanych na rzecz rozwoju Uczelni oraz społeczności studenckiej i akademickiej ­– CivitASy otrzymali:

 • Sofiya Chepil – za całokształt działalności na rzecz Uczelni w tym: organizację wycieczek w ramach działalności klubu „Hikers”, współtworzenie i rozwój programu Buddy, pomoc w organizacji Dni Adaptacyjnych, godne reprezentowanie Collegium w konkursach oraz konferencjach, udział w Concilium Civitas, organizację spotkań świątecznych dla studentów, za pomoc oraz wsparcie w codziennych działaniach Uczelni, jako ambasadorka Centrum Karier;
 • Michał Tomasik – za aktywny udział w organizacji i moderowaniu paneli dyskusyjnych w ramach Wielkiego Finału Młodego Concilium;
 • Kateryna Hashuta – za współutworzenie i rozwój programu Buddy w Collegium Civitas, za reaktywację organizacji studenckiej Student Erasmus Society, zaangażowanie w Dni Adaptacyjne Collegium Civitas oraz wsparcie pracy Centrum Karier;
 • Elisa Babkina – za stworzenie i prowadzenie organizacji studenckiej na rzecz pokoju na świecie, organizację Dnia Pokoju w Collegium Civitas we współpracy ze stowarzyszeniem „Nigdy więcej”, przeprowadzenie licznych wywiadów ze studentami oraz wykładowcami;
 • Wojciech Frenszkowski – za aktywny udział w organizacji i moderowaniu paneli dyskusyjnych w ramach Wielkiego Finału Młodego Concilium;
 • Mateusz Smyrski – za wygraną w konkursie Młodego Concilium.

Za zaangażowanie w pomoc studentom CivitASa otrzymała też Komisja Stypendialna w składzie: Kateryna Hashuta, Tomasz Orłowski, Mykyta Stefko, Karolina Kurek-Suwała, Wojciech Frenszkowski, Katarzyna Krakowska, Karol Walesiak.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy do dalszych aktywnych działań na rzecz Collegium Civitas.

Inauguracja była także dobrym momentem, aby wyróżnić absolwentów, którzy otrzymali ocenę celującą podczas obrony pracy dyplomowej. Nagrodzone osoby to:

 • Paulina Drela, absolwentka kierunku Dziennikarstwo i nowe media, autorka pracy dyplomowej nt. Rola telewizji w edukacji. Wykorzystanie tureckich seriali w procesie nauki języka tureckiego, napisanej pod kierownictwem dra Marcina Gajka.
 • Yaroslava Kotvytska, absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe, autorka pracy na temat Konfrontacja Iranu i Izraela: Zimna Wojna 21 Wieku?, napisanej pod kierownictwem dr Kerry Longhurst.
 • Mia Rizkiana, absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe, autorka pracy dyplomowej nt. Chińska Republika Ludowa i siła miękka poza jej granicami: dokąd to zaprowadzi?, napisanej pod kierownictwem dr Kerry Longhurst.
 • Jemilly Salazar Gil, absolwentka kierunku socjologia, autorka pracy nt. Wellness social media influencer jako wzór roli: Australijska trenerka osobista Kayla Itsines – studium przypadku, napisanej pod kierownictwem dra hab. Bartłomieja Walczaka
 • Grzegorz Kmieciński, absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, autor pracy nt. Relacje chińsko-afrykańskie w kontekście chińskiej wizji stosunków międzynarodowych, napisanej pod kierownictwem dra Sławomira Klimkiewicza.
 • Mateusz Łach, absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, autor pracy: Wpływ chińskiej diaspory na status międzynarodowy oraz pozycję gospodarczą Chińskiej Republiki Ludowej, napisanej pod kierownictwem dra Piotra Łacińskiego.
 • Miquel Ribas Llado, absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, autor pracy dyplomowej nt. Stosunki między Federacją a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną i ich wpływ na bezpieczeństwo regionalne, napisanej pod kierownictwem dra Sławomira Klimkiewicza.
 • Sylwia Płukis, absolwentka kierunku socjologia, autorka pracy nt. Wpływ coachingu rodzicielskiego na funkcjonowanie rodziny na podstawie studium przypadku, napisanej pod kierownictwem dr hab., prof. CC Hanny Palskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

 

„Nowy rok w Collegium Civitas uważam za otwarty!”

Studenci I roku przyrzekli „sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę przekazywaną przez Grono Profesorskie Collegium”. W imieniu Samorządu Studentów przemówienie wygłosiła Maria Jakubik.

Po oficjalnym otwarciu roku akademickiego 2020/2021 przez prof. Stanisława Mocka, pierwszy wykład w nowym roku – pt. „Alternatywny świat? O powrocie historii i przyszłości demokracji – uwag kilka” – wygłosił prof. Grzegorz Ekiert z Uniwersytetu Harvarda, członek Grupy Inicjatywnej Concilium Civitas. W swoim wystąpieniu szeroko omówił on zjawisko tzw. powrotu historii oraz związane z tym zagrożenia i szanse.