„Zrównoważony rozwój. Jak rozwiązywać złożone problemy środowiskowe?” – interaktywny kurs online w Collegium Civitas

Udostępnij strone

16.03.2022

W bieżącym semestrze rozpoczęły się zajęcia testowe z wykorzystaniem interaktywnego kursu online „Zrównoważony rozwój. Jak rozwiązywać złożone problemy środowiskowe?”, przeznaczonego dla studentów wszystkich kierunków. Kurs realizowany jest w Collegium Civitas oraz uczelniach partnerskich z Grecji, UK, Portugalii i Szwecji, biorących udział w projekcie PASSION.

Studentki i Studenci z Collegium Civitas będą pogłębiać wiedzę na temat środowiska i zrównoważonego rozwoju pod opieką dr Katarzyny Iwińskiej oraz mgr Katarzyny Krakowskiej. Kurs składa się z trzech modułów dydaktycznych, z których każdy poświęcony jest ważnemu, z punktu widzenia edukacji ekologicznej, zagadnieniu.

Moduł 1: Smog i las. Jak zajmować się złożonością problemów środowiskowych?
Obejmuje kwestie zaawansowanych systemów, ich elementów oraz powiązań między nimi. Moduł ten dotyczy także konfliktów i paradoksów związanych z kwestiami środowiskowymi. Bazuje na analizach przypadków dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia powietrza. Umożliwia dyskusję na temat transformacji i sprawiedliwości energetycznej oraz roli ruchu obywatelskiego, instytucji oddolnych i rządu w osiąganiu celów środowiskowych.

Moduł 2: Jakość zamiast ilości – czy rolnictwo ekologiczne jest naszą przyszłością?
Prezentuje różne aspekty rolnictwa ekologicznego oraz uwypukla jego rolę w zrównoważonym rozwoju. Pozwala na głębsze zrozumienie problemu w oparciu o case study, dotyczące greckiego projektu ekologicznego – produkcji oliwy z oliwek.

Moduł 3: Co masz w swojej lodówce? Odpowiedzialna konsumpcja – najważniejsze wyzwanie naszych czasów
Pomaga zrozumieć złożone powiązania pomiędzy marnotrawieniem jedzenia, produkcją żywności, rolnictwem, środowiskiem i dobrobytem. Stanowi podstawę do przemyśleń na temat różnych wyborów konsumenckich oraz wynikających z nich kosztów i korzyści dla jednostek, środowiska, społeczeństwa i gospodarki.

Podczas kursu Uczestniczki i Uczestnicy poznają naukowe podstawy zrównoważonego rozwoju, rozważą wiele scenariuszy przyszłości (i stworzą własne), nauczą się przewidywać konsekwencje obecnych działań związanych ze środowiskiem – a to wszystko przy pomocy zróżnicowanych metod dydaktycznych, m.in. analizy tekstów i materiałów audiowizualnych, sesji na żywo, dyskusji, ogrywania ról, badań terenowych, pracy samodzielnej i zespołowej.

Kurs powstał w ramach projektu „Partnership for Sustainable Development and Social Innovation” (PASSION), finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. PASSION to międzynarodowe partnerstwo akademickie na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych. Collegium Civitas pełni funkcję lidera i realizuje projekt w partnerstwie z Agricultural University of Athens (Grecja), University of Porto (Portugalia), Swedish University of Agricultural Sciences (Szwecja), University of Iceland (Islandia) oraz University of Northampton (UK).

Strona internetowa projektu: http://passion.civitas.edu.pl/