Dyrektywa UE na osi czasu cz. I – zagrożenia czy/i szanse. Cel, zasady, system zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), wymagania, ryzyka, konsekwencje.

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-10-27

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas zaprasza na seminarium online

Dyrektywa UE na osi czasu cz. I – zagrożenia, czy/i szanse.
Cel, zasady, system zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), wymagania, ryzyka, konsekwencje.

27.10.2021, godzina 17.00

Prelegent: Piotr Caliński – Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych, CBnRSiG CC

Spotkanie na Teams – kliknij tutaj

 

Seminarium adresowane jest do osób interesujących się współczesnymi narzędziami zarządzania organizacjami (compliance, analiza ryzyka, audyt), a tym samym aktualnym uregulowaniem unijnym, które musi zostać wprowadzone do prawa krajowego do 16 grudnia 2021 roku.

Piotr Caliński – Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych, CBnRSiG CC poruszy między innymi kwestie Dyrektywy 2019/1937, jej znaczenia dla transparentności życia gospodarczego i minimalne obowiązki płynące z Dyrektywy. Wśród poruszanych tematów znajdą się także: rola, pozycja, bezpieczeństwo Sygnalisty oraz organizacja kanałów współpracy z Sygnalistą, obowiązki kierownictwa i pracowników, postępowania wyjaśniające oraz proceduralne wpisanie w kulturę organizacyjną.

Przed kilkoma dniami skierowano do opiniowania Projekt Ustawy z 14 października 2021 roku, implementującej obowiązki płynące z Dyrektywy, stanowi to dodatkowe tło do refleksji merytorycznej w czasie spotkania.

 

Część II seminarium – odbędzie się 3 listopada i poprowadzi je p. Olga Dyczkowska-Uss, Ekspert CBnRSiG, która przedstawi swoje praktyczne doświadczenia w tej tematyce.