Kobiety Śląska – sesja panelowa z udziałem naukowców CC

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-06-16

Jak jest rola liderek lokalnych społeczności? Czy ich działalność przekłada się na zaangażowanie kobiet w danym regionie? Jakie działania podejmują miejscowe aktywistki i co interesuje lokalne społeczności? Na te i inne pytania odpowiedzą w trakcie X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, dr Katarzyna Iwińska i dr Xymena Bukowska z Collegium Civitas. Wydarzenie odbędzie się 16 i 17 czerwca w Łodzi. Wstęp wolny.

Jubileuszowa edycja kongresu poświęcona będzie najważniejszym wydarzeniom dotyczącym praw i godności kobiet takim jak: czarny protest, nowe ruchy kobiece, walka o prawa reprodukcyjne i równe płace oraz o dostęp do sfery publicznej. Uczestniczki wydarzania będą mogły również wziąć udział w dyskusjach prowadzonych w ramach kilkunastu centrów tematycznych, podczas których będą omawiane problemy dotyczące m.in. przedsiębiorczości, rynków pracy, programu 500+, zdrowia, kultury, polityki międzynarodowej, bezdomności, klimatu, praw zwierząt, niepełnosprawności i wielu innych kwestii.

Spotkaj się z ekspertkami

W ramach panelu „Kobiety jako liderki zmian”, który odbędzie się 17 czerwca o godz. 10.15, dr K. Iwińska i dr X. Bukowska omówią wyniki swojego badania nt.: „Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia”. Przedstawią wnioski dotyczące aktywizacji kobiet na Śląsku, m.in. w kontekście tematów ekologicznych. Badanie to jest szczególnie interesujące ze względu na fakt, że dotyczy kobiet ze Śląska – regionu, w którym węgiel przez lata stanowił fundament nie tylko gospodarki, ale też lokalnej tożsamości. Rola kobiet jest tam z jednej strony bardzo tradycyjna i sprowadza się do funkcji opiekunek ogniska domowego. Z drugiej zaś to kobiety w śląskich rodzinach podejmują najważniejsze decyzje ekonomiczne, są autorytetami w sprawach rodzinnych, sąsiedzkich i lokalnych.

Jak współpracują ze sobą kobiety mieszkające w tym regionie? O co zabiegają? Co stanowi dla nich najwyższe wartości? Czy kwestie ekologiczne są dla mieszkanek Śląska motorem do lokalnych działań aktywistycznych i obywatelskich? Jak włączają w swoje działania grupy, które na transformacji ucierpiały najbardziej? Zachęcamy do udziału w panelu naukowców Collegium Civitas i dyskusji na temat roli i aktywności kobiet na Śląsku.

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja internetowa trwa do 13 czerwca.

Więcej informacji: kongreskobiet.pl

 

Panelistki

Anna Miczka-Klosa – socjolożka, trenerka, społeczniczka, absolwentka Śląskiej Akademii Liderek, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów dedykowanych społecznościom lokalnym, współzałożycielka i prezeska Fundacji Cambio wspierającej i aktywizującej Seniorki i Seniorów z Ligoty, członkini Wędrującego Teatru Kobiet, amatorka fotografii, spełniona kobieta, żona i matka.

Dagmara Kubik – organizatorka społecznościowa, trenerka, superwizorka, działaczka Katowickiego Alarmu Smogowego, członkini Zarządu Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych (ECON), autorka programów szkoleniowych dla organizatorów społecznościowych z terenu Europy Wschodniej i Centralnej, autorka projektu „European Community Organizing School” – pierwszego w Europie międzynarodowego programu kształcenia organizatorów społecznościowych.

Katarzyna Iwińska – socjolożka, badaczka, adiunktka w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, współautorka opracowań z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, idei zrównoważonego rozwoju i demokracji środowiskowej, autorka publikacji na temat podmiotowego sprawstwa, partycypacji społecznej i aktywności ekologicznej.

Xymena Bukowska – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, badaczka społeczności lokalnych; zajmuje się socjologią obywatelstwa, teorią demokracji oraz socjologią kultury i problematyką tożsamości w późnej nowoczesności.

Prowadzenie

Irene Hahn-Fuhr – politolożka, dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od 2014 r. Zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej pracowała m.in. w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP). Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu.