Mediacje jako proces rozwiązywania sporów

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2017-11-29

Zapraszamy na seminarium, podczas którego przedstawimy mediacje jako proces rozwiązywania sporów oraz podpowiemy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych poprzez wykorzystanie technik i narzędzi mediacyjnych do stosowania ich w pracy z trudnymi klientami.

Ponadto zostaną omówione:

 • korzyści płynące z mediacji,
 • techniki komunikacyjne stosowane w codziennej pracy mediatora,
 • podstawy psychologii emocji i motywacji w sytuacjach konfliktu,
 • psychologiczne mechanizmy powstawania i narastania konfliktów,
 • kontakt z odmiennością – istota wzajemnych kontaktów oraz relacji interkulturowych,
 • stosowanie mediacji w konfliktach różnych kultur,
 • rozwój rynku mediacji,
 • pomysły na tworzenie warunków do wdrażania mediacji w życie społeczne oraz popularyzowanie mediacji wśród społeczeństwa.

Zapraszamy do dyskusji i integracji środowiska psychologów, negocjatorów, mediatorów oraz osoby zajmujące się tematyką bezpieczeństwa w Polsce.

Termin: 29 listopada 2017
Godzina: 15:00 – 18:00
Miejsce: Collegium Civitas, XII piętro, Aula A (PKiN)

Organizatorzy:
Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, Centrum Mediacji FEK

Wstęp wolny

____________________________________________

AGENDA

15:00-15:15 – Otwarcie seminarium, wprowadzenie – dr Magdalena El Ghamari

15:15-15:30 – „Korzyści płynące z mediacji. Dlaczego społeczeństwu potrzebne są mediacje?”, Kamila Przybysz

15:30-15:45 – „Podstawy psychologii emocji i motywacji w sytuacjach konfliktu, psychologiczne mechanizmy powstawania i narastania konfliktów”, Dagmara Boruc

15:45-16:00 – „Sytuacje konfliktowe okiem negocjatora policyjnego” – przedstawiciel Policji

16:00-16:20 – Debata

16:20-16:40 – Przerwa

16:40-16:55 – „Techniki komunikacyjne, sytuacje negocjacyjne międzykulturowe”, Zbigniew Dzideczek

16:55-17:10 – „Kontakt z odmiennością – istota wzajemnych kontaktów oraz relacji interkulturowych, stosowanie mediacji w konfliktach różnych kultur”, dr Magdalena El Ghamari

17:10-17:25 –„Nobliści”, Jerzy Śliwa

17:25-17:45 – Debata

17:45 – Zakończenie seminarium

____________________________________________

BIOGRAMY PRELEGENTÓW

 • Zbigniew Dzideczek – przedsiębiorca prywatny i praktyk gospodarczy w energetyce, edukacji i doradztwie. Ponad 20 lat specjalizacji w przygotowaniu i wdrażaniu programów naprawczych oraz restrukturyzacji firm, a także w zarządzaniu projektami, marketingiem i w negocjacjach. W 2000r. założył firmę STABIL zajmującą się zarządzaniem, w ramach której przygotowuje, wdraża i realizuje pogramy naprawcze dla firm prywatnych. Założyciel Instytutu GEBO realizującego charytatywne projekty wspierające i edukujące osoby wykluczone (domy opieki społecznej, domy samotnej matki, areszty śledcze, środowiska bezrobotnych   ). Prezes, członek zarządu i/lub dyrektor m. in. w Huta Stalowa Wola, ZPC Ursus, CIECH SA, PZL Mielec Sp. z o.o.,  ARP SA. Międzynarodowe doświadczenie zdobył w pracy w przedstawicielstwach handlowych  PHZ Bumar w Północnej Afryce (Algieria a później Egipt). Z sukcesami prowadził i finalizował różnorodne negocjacje handlowe na rynkach USA, Chin, Pakistanu, Rosji, Maroka, RPA i Brazylii. Partner austriackiej firmy EnGardE  Verhandlungstraining GmbH ,  od ponad 20 lat jednej z europejskich liderów treningów  z negocjacji. Wykładowca gościnny studiów MBA z zakresu przedsiębiorczości i negocjacji, m. in. na Uczelni  Łazarskiego.
 • Jerzy Śliwa – trener mediacji, mediator w sprawach gospodarczych (Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych), rodzinnych (Stowarzyszenie „Mosty Porozumienia¨) i w sporach zbiorowych (Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów); dyrektor Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; trener Akademii ADR (Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów) i Polskiego Instytutu Mediacji. Działacz społeczny od 1989 roku; absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. Współzałożyciel 53 organizacji pozarządowych. redaktor publikacji „Standardy Mediacji” Inicjator Programu „Misje Dobrej Woli” w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych, jak również Forum Mediatorów Rodzinnych i Forum Mediatorów Szkolnych. Współorganizator ośmiu kongresów mediatorów i negocjatorów oraz ogólnopolskich Kampanii Społecznych-m.in. „Pogódźmy się na Święta”, „Zgoda Prezent na Dzień Dziecka”, „Idziemy na Mediację”.
 • Dagmara Maria Boruc – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Magister psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna oraz magister pedagogiki specjalnej – pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny. Psycholog- Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Aktualnie jest doktorantką na studiach doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Certyfikowany mediator sądowy ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszaw oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga. Prowadzi mediacje zlecone przez sąd jak również zgłaszanie prze podmioty i osoby prywatne pomiędzy klientami indywidualnymi. Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapeuta-Cień. Od 2017 roku Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz psycholog- członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Kamila Przybysz – psycholog, trener, mediator. Kierownik Centrum Mediacji Fundacji El-Karama. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie praktyczne w sprzedaży. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem i motywowaniem młodych ludzi do działania. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, interwencji kryzysowych, treningów asertywności i innych. Certyfikowany mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, nieletnich w tym szkolnych oraz prawa pracy. Wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga. Jej pasją stało się ciągłe pogłębianie wiedzy w dziedzinie pracy z ludźmi, przekazywaniem wiedzy z zakresu technik sprzedażowych, radzenia sobie w sytuacjach uważanych za stresujące.