JASTRZĄB Mariusz, dr

Udostępnij strone

Ekspert z zakresu historii społecznej i gospodarczej Polski po II wojnie światowej, historii przedsiębiorczości, roli edukacji historycznej w kształceniu menedżerskim, roli historii w edukacji antydyskryminacyjnej, społecznej pamięci przeszłości, funkcjonowaniu instytucji dziedzictwa kulturowego, w szczególności muzeów historycznych. Wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej oraz kulturoznawstwie.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi materialnych warunków życia w okresie Polski Ludowej, polityki gospodarczej władz PRL, funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach realnego socjalizmu, procesem transformacji ustrojowej i przejścia do gospodarki rynkowej w 1989 r.

Od 2014 specjalista, następnie starszy specjalista ds. edukacji, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin; adiunkt, następnie starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego (2004-2018); specjalista, następnie starszy specjalista i główny specjalista w Biurze Reasekuracji, Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej Agropolisa S.A (1998 – 2004).

Wykonawca w projekcie: “Horizontal Historical Education in Non-Discriminative Activities”, grantodawca: Komisja Europejska, instytucje realizujące projekt Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (lider), Kazerne Dossin Memorial, Mechelen, the Anne Frank House in Amsterdam (2018-2020). Wykonawca w projekcie: „Anti-discrimination education for professionals”, grantodawca: Fundacja Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ), instytucja realizująca projekt: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2017-2019).

Autor publikacji: „Dzieje ludzkiego gospodarowania”, Warszawa: Difin 2010, ss. 195; oprac. wspólnie z: Gregorym F. Domberem, Andrzejem  Paczkowskim, Pawłem Sowińskim „Ku zwycięstwu „Solidarności”. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu (styczeń- wrzesień 1989)”, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2006, ss. 419; „Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949-1956”, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego 2005, ss. 363; „Mozolna budowa absurdu. Działalność Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1949-1953”, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 1999, ss. 132; wspólnie z Anną Dzierzgowską i innymi, „Supliki do najwyższej władzy”, red. Marcin Kula, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 1996, ss. 141.

Autor artykułów w czasopismach i rozdziałów w pracach zbiorowych: „Samochód”, w: Socjologia ekonomiczna. Przewodnik, red. Witold Morawski, Warszawa: PWN 2018, s. 497-504; „Z polskiej historii: wielcy praktycy wobec wyzwań gospodarczych”, w: Socjologia ekonomiczna. Przewodnik, red. Witold Morawski, Warszawa: PWN 2018, s. 650-60; “Issues Concerning Relations between Business and Society in Teaching Business History in the United States and Poland”, Annales: Ethics in Economic Life 2018, 21 (6), s. 99–120; “Fiat’s Small Cars for Polish Mass Motorisation: The Small Engine Car Factory in Bielsko Biała and Tychy, 1971–80”, Journal of Transport History 2017, 38 (1), s. 37–52; z Joanną Wawrzyniak, “On Two Modernities of the Polish Automotive Industry: The Case of the Fabryka Samochodów Osobowych and Its Staff (1948–2011)”, Acta Poloniae Historica 2017, 115, s. 37–68; „Socjalistyczna praworządność i egalitaryzm. Nadużycia władzy w epoce gierkowskiej i walka z nimi. Przykład talonów samochodowych”, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, red. Natalia Jarska, Jan Olaszek, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2015, s. 70-86; „Żydowscy waluciarze przed Komisją Specjalną, czyli o trwałości stereotypów kulturowych”, w: Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 279-93; „Zajazdy dla zmotoryzowanych w Polsce lat siedemdziesiątych”, Przegląd Historyczny 2013, 104 (2),  s. 325-48; “Operation Abundance. Brands and Polish Consumers after World War II”, w: European Business and Brand Building, red. Luciano Segreto, Hubert Bonin, Andrzej K. Koźmiński, Carles Manera, Manfred Pohl, Bruxelles: Peter Lang 2012, s. 209-234; “Rationing in Poland 1945-1953”, w: Hunger and Scarcity under State Socialism, red. Matthias Middell, Felix Wemheuer, Leipzig: Leipziger Universitatsverlag 2012, s. 143-171; “Cars as favors in People’s Poland”, w: The Socialist Car. Automobility in the Eastern Bloc, red. Lewis H. Siegelbaum, Ithaca-London: Cornell University Press 2011, s. 30-46; „Marzenia o nowym planie Marshalla. Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą u początków III  Rzeczpospolitej”, w: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2 Stosunki polityczne i gospodarcze, red. Lucyna Czechowska, Magdalena Bierowiec, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopermika 2011, s. 293-310; „Reasekuracja w gospodarce zamkniętej. Działalność Towarzystwa Reasekuracyjnego „Warta” w latach 1949-1956”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 2008, 68, s.93-123.