MARKOWSKA-MARCZAK Barbara, dr

Udostępnij strone

Filozofka, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą perspektywy krytycznej w socjologii kultury i teorii społecznej (Bourdieu, Latour), socjologii wiedzy, socjologii pamięci, teorii nowoczesności i ponowoczesności oraz filozofii polityki.

Wybrane doświadczenia badawcze: Monitoring i analiza wypowiedzi rasistowskich, ksenofobicznych, mowy nienawiści (2007-2008, Fundacja Batorego, liderka projektu w Collegium Civitas), Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, Collegium Civitas, finansowanie: Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe; koordynatorka projektu), Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych (2010-2014, MNiSW, koordynatorka projektu), Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2011-2016, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, badaczka), Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego (2012, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lider: Collegium Civitas; kierowniczka projektu), ) Historical Cultures in Transition: Negotiating Memory, History and Identity in the Contemporary Central and Eastern Europe (2017-2019, Narodowe Centrum Nauki, Lider: ISP PAN. Koordynatorka badań jakościowych, badaczka, autorka analiz).

Wybrane publikacje: Homo libidinous and the Economy of Desire. A re-reading of Simmel’s The Philosophy of Money after Freud (2018), Śląsk w procesie zmiany: aktywność kobiet w perspektywie zrównoważonego rozwoju (2016), To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (2013), Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży (2013), Światy społeczne Białowieży – diagnoza kapitału kulturowego (2012).