WIKIERA Monika Beata

Udostępnij strone

Ekonomistka oraz ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania, project management, rozwoju firm i kapitału ludzkiego. Wykładowczyni akademicka, a także autorka programów studiów, kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu przywództwa, kompetencji menedżerskich, pracy zespołowej, projektowej, coachingu, design thinking oraz rozwiązywania konfliktów.

Specjalizuje się w tematyce budowania kultury organizacyjnej, kompetencji menedżerskich, zwinnego zarządzania projektami (Agile), zwiększania rezyliencji, efektywności działań, wydajności organizacyjnej, kierowania zespołem/firmą poprzez wartości, cele i jakość oraz kryzysowego zarządzania.

Doświadczenie zawodowe m.in.: Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Organic Life S.A., gdzie odpowiadała za wdrażanie procesów oraz narzędzi zarządczych, a także rozwój kluczowych obszarów firmy: struktur sprzedażowych/dystrybucyjnych w Polsce, UK i w Niemczech, rozwój platformy szkoleniowej Organic Learning System, projekt rozwoju Działu Handlowego/Telefoniczna Obsługa Klienta. Ponadto prowadziła Executive Coaching z wybranymi Dyrektorami Krajowymi, Dyrektorami, Menedżerami Regionalnymi, Menedżerami i Liderami Organizacji. Wcześniej była Dyrektorem oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Strategii i Rozwoju spółki Mentis, gdzie odpowiadała m.in. za współtworzenie strategii oraz realizację planów rozwoju organizacji. Jako Dyrektor ds. Strategicznego HR Grupy Kopex (potentata w branży przemysłu ciężkiego), zbudowała wraz zespołem od podstaw obszar HR, a następnie Centrum Usług Wspólnych (działy: Szkolenia, Coaching/Mentoring, Rekrutacja, Komunikacja i CSR, Kadry i Płace). Osobiście prowadziła sesje Executive Coaching z wybranymi Prezesami i Dyrektorami Centrali oraz Spółek Grupy Kopex. Ponadto była również założycielką oraz wykładowcą Akademii Rozwoju Grupy Kopex, w której odpowiadała za realizację kluczowych projektów. W swojej karierze pełniła również funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Coachingu – ACC w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (placówki Uczelni: Warszawa, Szczecin, Elbląg, Łomża, Chełm, Kraków, Zabrze, Opole), gdzie wdrożyła strategię ACC oraz kierowała tokiem studiów podyplomowych „Międzynarodowe Studia Coachingu” (autorka programu, wykładowca, promotor). Ponadto organizowała oraz prowadziła warsztaty we współpracy z Izbami Gospodarczymi pt.: „Wykorzystanie metody coachingu w zarządzaniu firmą” oraz „Metodologia coachingu w biznesie” dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Oprócz tego prowadziła warsztaty dla studentów (we współpracy z Biurami Karier Uczelni) nt.: metody coachingu, budowania wizerunku, kreowania marki oraz z doradztwa zawodowego. Realizowała także szkolenia dla Kierowników Biur Karier z obszaru kompetencji menedżerskich. Przez kilka lat była także Partnerem i Dyrektorem ds. Projektów w firmie Global Inspiration (przedstawicielstwo amerykańskiej firmy z Atlanty) specjalizującej się w szkoleniach menedżerskich i doradztwie biznesowym. Założycielka i Vice Prezes Stowarzyszenia Strefa Inspiracji. Ponadto Konsultant, audytor i trener w ogólnopolskim projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) wspierającym rozwój przedsiębiorstw oraz pomagającym w złagodzeniu negatywnych skutków zmiany gospodarczej w Polsce. Projekt był nadzorowany przez PARP i obejmował przeprowadzanie audytów, współtworzenie strategii organizacji, pisanie oraz wdrażanie planów rozwoju, a także coaching, mentoring i szkolenia w firmach (różne branże).

Absolwentka studiów: Ekonomia, Bankowość i Finanse, Politologia (Gospodarka Społeczna), HR Business Partner, Handel Zagraniczny.
Dodatkowo ukończyła wiele certyfikowanych kursów i szkoleń z zakresu m.in.: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania organizacją, zarządzania zespołem, zarządzania projektami PRINCE2, IPMA, AGILE, SCRUM, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą, coachingu (International Ececutive Coach ICC), negocjacji, sprzedaży, obsługi klientów, NVC (porozumienie bez przemocy), KAIZEN, lean management oraz mediacji.