WIKIERA Monika Beata

Udostępnij strone

Ekonomistka. Ekspertka z zakresu przywództwa, zarządzania zespołem, business & executive coachingu, coachingu menedżerskiego, team coachingu, strategii organizacji i planu rozwoju. Wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w tematyce budowania kultury organizacyjnej, doradztwa zawodowego, kompetencji menedżerskich, zarządzania zespołem/organizacją, kryzysowego zarządzania, rozwiązywania problemów.

Od 2019 r. CEO w IMA Academy, UK; Doradca Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w  Międzynarodowym Instytucie Rozwoju; Dyrektor ds. Rozwoju & Executive Coach Organic Life S.A. (2018-2019); Dyrektor/Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju MENTIS (2017- 2017) (projekt IM); Dyrektor ds. Strategicznego HR Grupa Kopex S.A. (2013- 2016); Dyrektor Akademickiego Centrum Coachingu (ACC); Wykładowca Akademicki i kierownik w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Biuro Generalne, Warszawa;   kierownictwo nad kierunkiem studiów podyplomowych – „Międzynarodowe Studia Coachingu” (autorka programu, wykładowca, promotor) (2012 – 2013);  Dyrektor ds. Projektów, Partner Zarządzający – Global Inspiration, (2009 – 2012).

Wyróżniona i nagrodzona organizacyjnie przez zarządy firm za efektywnie wdrożone plany i zrealizowane cele biznesowe ( m.in. PKO BP SA, EUROWELD,  ORGANIC LIFE SA, RAIFEISEN BANK, MEDYK, KREDYT BANK SA, KOPEX SA).

Kierowała i brała udział w projektach biznesowych:  Rozwój Przywództwa & Executive Coaching, Strategia Firmy, Rozwój Innowacyjności (obszar R&D); Zarządzanie Projektami (IPMA, zwinne metodyki); Rozwój Działu Handlowego oraz podwyższenie Kompetencji Handlowych, Podwyższenie Kompetencji Menedżerskich (coaching dla kadry zarządzającej); Sukcesja w Firmie, Zarządzanie Talentami, Wdrażanie kultury coachingowej w organizacji; Zarządzanie Przez Cele, Centrum Usług Wspólnych w obszarze HR (kadry i HR); Lean Management; Lean Manufacturing (produkcja); System eRecruiter oraz wdrożenie innowacyjnych metod rekrutacji; System IBM Connections (nagroda za najbardziej innowacyjne wdrożenie w Polsce); The Wall (prace R&D nad kombajnem do wydobycia miedzi); Kopalnia Przyszłości (start projektu budowy kopalni); Mikrus is going to market (projekt konstrukcyjno-handlowy); Ogólnopolski projekt „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) wspierający rozwój przedsiębiorstw oraz pomagający w złagodzeniu negatywnych skutków zmiany gospodarczej w Polsce.