Kierunki i specjalności

Udostępnij strone

Na niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) prowadzonych w języku polskim oferujemy 19 specjalności przygotowanych i prowadzonych według światowych standardów.
Studia licencjackie przygotowują do wejścia na rynek pracy oraz dają rzetelną podstawę do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich​.​

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).