Stosunki międzynarodowe

Udostępnij strone

 

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć na terenie uczelni, w pełni online i w systemie mieszanym.

 

Interesujesz się polityką międzynarodową, gospodarką światową i marketingiem zagranicznym? Wybierz studia na stosunkach międzynarodowych. Możesz wybierać spośród aż 7 specjalności, podczas których poszerzysz wiedzę w zakresie biznesu, cyberbezpieczeństwa, dyplomacji czy regionów Azji.

Twoje 5 kroków do kariery
1
Poznaj trendy
Zdobędziesz najnowszą wiedzę w dziedzinie relacji międzynarodowych, które poznasz z wielu różnych perspektyw. Nauczysz się analizować i interpretować wydarzenia rozgrywające się na światowych scenach politycznych i gospodarczych.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Poznasz praktyczne narzędzia, metody i techniki, jak np. prowadzenie negocjacji, dyplomacji, wykorzystywanie gier jako narzędzi budowania strategii, a także analiza i interpretacja danych statystycznych.
3
Ucz się od praktyków
Uczysz się od najlepszych znawców dziedziny relacji międzynarodowych, ekonomistów, praktyków z bogatym doświadczeniem w dyplomacji i organizacjach międzynarodowych, byłych posłów do Parlamentu, ekspertów z firm międzynarodowych.
4
Ucz się w praktyce
Zdobędziesz praktyczną wiedzę podczas licznych zajęć warsztatowych i ćwiczeń. Pod opieką prowadzących zastosujesz poznane techniki, w tym także – negocjacji i mediacji, wykonasz analizy złożonych problemów globalnych i międzynarodowych, nauczysz się budowania i kształtowania relacji oraz strategii.
5
Buduj swoje CV
Podczas zajęć zrealizujesz liczne projekty i nauczysz się stosowania konkretnych narzędzi i technik. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobędziesz w ramach praktyk w firmie.

 

Atuty:

 • Zdobędziesz klasyczną, ale i najnowszą wiedzę – w programie studiów znajdziesz przedmioty związane z: cyberbezpieczeństwem, protokołem dyplomatycznym, zarządzaniem projektami w dyplomacji, czy promocją marki narodowej, a także ekonomią, bezpieczeństwem i prawem międzynarodowym;
 • Zdobędziesz umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy – program studiów został opracowany we współpracy z ekspertami pracującymi na polskim i międzynarodowym rynku;
 • Możesz wybrać spośród aż 7 specjalności, które przygotowują Cię do kariery międzynarodowej lub w korporacjach w Polsce:
  – Stosunki międzynarodowe
  – Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne
  – Biznes i marketing międzynarodowy
  – Cyberbezpieczeństwo
  – Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej
  – Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych
  – Studia azjatyckie i orientalne.
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • w semestrze zimowym 2020/2021 zrealizowaliśmy łącznie 6367 jednostek zajęć online, w tym 2101 wykładów i 4266 ćwiczeń w ramach prawie 600 przedmiotów na studiach I i II stopnia;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


 

Gdzie możesz pracować po studiach:

 • administracja rządowa i publiczna;
 • dyplomacja;
 • instytucje Unii Europejskiej;
 • organizacje międzynarodowe (np. ONZ, NATO);
 • agencje bezpieczeństwa;
 • firmy i korporacje międzynarodowe;
 • działy marketingu, PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach;
 • media zajmujące się zagadnieniami międzynarodowymi;
 • think-tanki i instytucje analityczne.

 

 
Szczegółowy program studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia – rok rozpoczęcia cyklu kształcenia 2021/2022
 
 

Specjalności do wyboru w ramach kierunku:

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).