Kryminologia

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Studiowanie kryminologii jest fascynującą podróżą przez różnorodne dyscypliny naukowe, oferującą bogatą wiedzę o ludzkim zachowaniu, prawie, społeczeństwie i metodach badawczych. W obliczu rosnącej przestępczości i zagrożeń społecznych potrzeba specjalistek/specjalistów, którzy nie tylko rozumieją przyczyny i mechanizmy leżące u podstaw zachowań dewiacyjnych, ale także potrafią opracowywać skuteczne strategie zapobiegania przestępczości i ochrony społeczeństwa.

Niektórzy kryminologię znają tylko z filmów, a Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, będziesz ją znał z autopsji!

Dostarczymy Ci wiedzy nie tylko na temat tego, jak i dlaczego dochodzi do przestępstw. Pomożemy w głębszym zrozumieniu podstawowych mechanizmów rządzących zachowaniami przestępczymi. Będziesz uczyć się o różnych obszarach działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego, przeciwdziałaniu przestępczości, psychologii kryminalnej i zwalczaniu cyberprzestępczości.
 

Jak to osiągniesz?
1
Poznasz najnowszą metodologię badań kryminologicznych oraz nowoczesne technologie IT w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Otrzymasz wszechstronną wiedzę — od czynników kryminogennych po taktyki przeciwdziałania terrorowi bombowemu, wzmocnioną o znajomość teorii psychologicznych i rzetelny warsztat socjologa.

2
Nauczysz się stosować wiedzę psychologiczną oraz socjologiczną do wyjaśniania i przewidywania zdarzeń kryminalnych, oraz przeciwdziałania im. Zdobędziesz umiejętności identyfikowania i prognozowania zagrożeń czy projektowania i planowania implementacji programów profilaktycznych.

3
W świat kryminologii wprowadzą Cię ekspertki/eksperci z bogatym doświadczeniem m.in. w policji czy instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. To oni stworzyli program tych studiów, dzięki czemu masz pewność, że zdobywasz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz w przyszłej pracy. Możesz pytać ich o wszystko! Doradzą Ci i podpowiedzą ciekawe rozwiązania.

4
Wykorzystasz wiedzę w praktyce, przygotowując liczne projekty dotyczące interesujących Cię zagadnień kryminologicznych i socjologicznych. Zdobędziesz konkretne umiejętności, np. tworzenia zabezpieczeń przed cyberatakami, przeciwdziałania przestępczości, analiz czy rozwiązywania problemów społecznych. To wszystko przygotuje Cię do pracy w branży. Wpierać Cię w zawodowej ścieżce będzie zaś Akademickie Biuro Karier CC.

 

Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne
 • Brak konieczności opłacania noclegu – studia niestacjonarne to 1 dzień weekendowy na uczelni i 1 dzień zajęć zdalnych

 

Co po studiach?

 • Służby bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. Policja, Straż Graniczna)
 • Organy wymiaru sprawiedliwości
 • Piony administracji publicznej odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości
 • Administracja samorządowa w obszarze dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Centra mediacji

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).