Studia II stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

 1. 1
  wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia – wydruk z serwisu Rekrutacja online (studia dwujęzyczne polsko-angielskie) lub z serwisu Admissions online (studia w języku angielskim)
 2. 2
  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Biurze Rekrutacji)
 3. 3
  poświadczenie znajomości języka angielskiego
 4. 4
  dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej, jeżeli nie została wniesiona przez system PayU
 5. 5
  w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przedstawienie suplementu do dyplomu

 

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu.

Masz dyplom uzyskany za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską