Studia II stopnia dwujęzyczne i po angielsku

Udostępnij strone

Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) odbywa się jedynie na podstawie złożonych dokumentów.

Warunkiem przyjęcia na studia do Collegium Civitas jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Nie będą przyjmowani kandydaci z przeniesienia na II rok studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie dołączenia do aplikacji wymaganych dokumentów.