Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Studia z psychologii społecznej otwierają przed Tobą drzwi do głębokiego zrozumienia dynamiki ludzkich zachowań, wpływu, jaki ludzie wywierają na siebie nawzajem, oraz procesów zachodzących w grupach. Odkrywanie tych aspektów jest kluczowe, aby móc skutecznie reagować na wyzwania społeczne, jakie niesie przyszłość.

Niektórzy widzą tylko problemy, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, znajdziesz ich rozwiązania!

Zapewniamy Ci kompleksowe przygotowanie nie tylko do analizy zachowań ludzkich w obliczu ryzyka i kryzysu, ale również do wdrażania strategii zarządzania tymi sytuacjami. Opanujesz nowoczesne metody identyfikacji problemów społecznych, opracowywania interwencji i wprowadzania pozytywnych zmian, wpływających na poprawę bezpieczeństwa i dobrostanu wspólnot.

Jak to osiągniesz?
1
Zanurzysz się w tematykę psychologii społecznej, koncentrując się na kryzysach, konfliktach i psychologii traumy. Opanujesz zarządzanie ryzykiem na każdym jego etapie: od identyfikacji po minimalizację wpływu.

2
Zdobędziesz wiedzę o metodach badawczych pozwalających na głębokie zrozumienie motywacji i zachowań ludzkich. Nauczysz się efektywnie rozwiązywać konflikty i zarządzać zespołami w warunkach zmiany. Program przygotuje Cię również do roli mediatorki/mediatora i negocjatorki/negocjatora.

3
Program został opracowany przez doświadczone/doświadczonych specjalistki/specjalistów, którzy dzielą się z Tobą aktualną i interdyscyplinarną wiedzą oraz swoim praktycznym doświadczeniem. Wspólnie z nimi będziesz analizować i projektować strategie zmian w obszarach związanych z ryzykiem, kryzysem i konfliktem.

4
Edukacja ma charakter praktyczny i obejmuje różnorodne formy zajęć, od wykładów po warsztaty i laboratoria. Program jest elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań studentek/studentów, co umożliwia wybór zajęć, które będą rozwijać wybrane przez Ciebie kompetencje.

5
Realizacja projektów i współpraca z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi CC pozwoli Ci zdobyć doświadczenie i umiejętności, które staną się cennym atutem w Twoim CV. To pierwszy krok do budowania Twojej kariery w dziedzinie psychologii społecznej.

 
Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu, suplementu, doradztwo zawodowe i porady psychologiczne
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 
Co po studiach?

 • Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe
 • Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych
 • Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie
 • Jednostki zarządzania kryzysowego
 • Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami
 • Służby (Policja, ABW i inne)
 • Zakłady karne i poprawcze
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Organizacje pozarządowe
 • Korporacje i organizacje międzynarodowe

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).