Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 
Odkryj przyszłość zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności z naszą nową ścieżką edukacyjną skupiającą się na socjologii środowiska, zrównoważonym rozwoju oraz kwestiach ESG (Environmental, Social, Governance — Środowiskowych, Społecznych, Ładu Korporacyjnego/Zarządczych). Ta innowacyjna i interdyscyplinarna oferta edukacyjna została zaprojektowana, aby wyposażyć Cię w kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom ekologicznym i społecznym.

Jest to pierwsza specjalność w Polsce łącząca program socjologii środowiska i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, który realizowany jest nowoczesnymi metodami dydaktycznymi w formule dualnego i partnerskiego uczenia.

W czasach, gdy zagrożenia ekologiczne stają się coraz bardziej widoczne, potrzebujemy liderek/liderów, którzy z pasją i wiedzą podejmą wyzwania związane z ochroną środowiska i promowaniem zrównoważonego rozwoju.

Dzięki studiom w Collegium Civitas zrozumiesz procesy społeczne (lokalne, globalne), polityczne i ekonomiczne oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przyszłości naszej planety. Przez analizę przypadków (case studies), prace projektowe i współpracę z organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, zdobędziesz praktyczne doświadczenie, które pozwoli Ci wdrażać strategie ESG w różnych sektorach gospodarki.

Jak to osiągniesz?
1
Zgłębisz wiedzę z różnych dziedzin, takich jak socjologia, ekologia, ekonomia, polityka i edukacja. Dowiesz się, czym w praktyce jest sprawiedliwość energetyczna oraz cele zrównoważonego rozwoju.

2
Będziesz analizować złożone kwestie zrównoważonego rozwoju, korzystając z różnych narzędzi analitycznych i rozumiejąc kontekst społeczny, kulturowy, polityczny i gospodarczy.

3
Będziesz analizować konkretne przypadki, nauczysz się rozpoznawać konflikty społeczno-ekologiczne oraz będziesz testować możliwe rozwiązania dla lokalnych i globalnych wyzwań w przyszłości. Połączysz teorię z praktyką, dzięki warsztatowej formule zajęć.

4
Poznasz ekspertki/ekspertów z różnych dziedzin, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, rozwiązywania konfliktów, raportowania ESG i w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym i globalnym.

5
Rozwiniesz kompetencje społeczne niezbędne do komunikacji z różnymi interesariuszami oraz realizacji projektów związanych z zarządzaniem środowiskowym, dobrostanem, rozwojem infrastruktury i polityki o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

 

Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 

Ta specjalność jest dla Ciebie, jeśli jesteś osobą, która:

 • chce mieć realny wpływ na otaczający świat poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • jest ciekawa, jak decyzje biznesowe i polityczne wpływają na środowisko naturalne i społeczeństwo;
 • pragnie kariery, która łączy pasję do ochrony środowiska z praktycznym zastosowaniem wiedzy w biznesie, administracji lub organizacjach pozarządowych.

 

Co po studiach?
Możesz znaleźć zatrudnienie w sektorach i organizacjach które cenią interdyscyplinarne podejście do kwestii środowiskowych i społecznych, m. in. w:

 • organizacjach pozarządowych i organizacjach międzynarodowych —np. WWF, Greenpeace, Oxfam i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP);
 • sektorze publicznym i rządowym — w ministerstwach środowiska, agencjach ochrony środowiska, urzędach miast i gmin;
 • biznesie i przemyśle — w działach zrównoważonego rozwoju, CSR (Corporate Social Responsibility) lub ESG (Environmental, Social, and Governance) dużych korporacji;
 • doradztwie i audycie — w firmach konsultingowych specjalizujących się w zrównoważonym rozwoju, środowisku i zarządzaniu ryzykiem społecznym;
 • edukacji i badaniach naukowych — w instytutach badawczych i think tankach;
 • mediach i komunikacji — pracując jako ekspert ds. kampanii społecznych;
 • start-up’ach – inicjując lub dołączając do start-upów skoncentrowanych na rozwiązaniach technologicznych lub społecznych dla problemów zrównoważonego rozwoju, takich jak energia odnawialna, gospodarka obiegu zamkniętego czy rolnictwo ekologiczne.

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).