Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas

Udostępnij strone

Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas zaprasza!

WKRÓTCE NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2024/2025!

Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas funkcjonuje nieprzerwanie od 2009 roku. Jest instytucją szeroko rozpoznawalną, przyjazną i cenioną. Misją UTW CC jest dostarczanie wiedzy oraz umiejętności służących potrzebom ludzi w wieku senioralnym. Realizujemy ideę kształcenia ustawicznego. Współczesna nauka dowodzi, że intelektualny i emocjonalny rozwój człowieka trwa całe życie.

Wśród naszych słuchaczy są osoby, które towarzyszą nam od początku, a zdecydowana większość zostaje z nami na kolejne lata. Tworzymy przestrzeń do rozwoju dla każdego i każdej z nas!

Naszą konsekwentnie realizowaną dewizą jest: „Uczymy się od najlepszych”. Zajęcia w ramach UTW są prowadzone przez wybitnych specjalistów: naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli świata sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia. Każdego roku staramy się zapewnić naszym słuchaczom środowisko, w którym będą w stanie rozwijać swoje pasje i hobby. Obok wykładów oferujemy warsztaty, wycieczki, pogłębione wykłady tematyczne, np.: Taniec w kręgu, Klub Dobrej Książki, Warsztat pisania wspomnień, Klub Rozwoju Osobistego, Brydż – 60).

Oferta kierowana jest głównie do osób w wieku senioralnym. Zapraszamy też osoby młodsze, dla których ważne jest zdobywanie wszechstronnej wiedzy

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji dla słuchaczy UTW z lat 2022/2023 oraz 2023/2024

W celu kontynuacji uczestnictwa w zajęciach UTW CC, należy dostarczyć podpisaną umowę do Działu Kształcenia Ustawicznego oraz dokonać opłaty semestralnej. Słuchaczy z roku 2023/2024 o terminie podpisywania umów poinformujemy w osobnej wiadomości e-mail oraz podczas zajęć. Słuchaczy z roku 2022/2023 prosimy o indywidualny kontakt z Działem Kształcenia Ustawicznego.

O wpisaniu na listę i przypisaniu do grupy porannej lub wieczornej decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów: podpisanie umowy i wniesienie opłaty semestralnej.

Zasady rekrutacji dla nowych kandydatów i słuchaczy UTW z lat wcześniejszych niż 2022/2023

Aby dołączyć do zajęć UTW CC należy uzupełnić formularz rekrutacyjny dostępy na stronie internetowej rekrutacja.civitas.edu.pl, a następnie wnieść opłatę semestralną, załączyć skan podpisanej umowy lub dostarczyć ją do Biura Rekrutacji Collegium Civitas.

W razie dodatkowych pozostajemy do dyspozycji pod nr tel.: 503442487 lub 22 656 71 89, pon. – pt. w godz. 9:00-13:00. lub podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl

Rozpoczęcie zapisów zaplanowane jest na 17 czerwca 2024, godz. 12:00.

UWAGA! Informacja o możliwości dołączenia do grupy porannej będzie dostępna po 10 września 2024 roku. Obowiązuje kolejność złożenia kompletu dokumentów: podpisanie umowy i wniesienie opłaty semestralnej.  Na chwilę obecną wszystkie osoby przypisywane są do grupy wieczornej.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

W roku akademickim 2024/2025, planujemy wykłady stacjonarne, w siedzibie uczelni, a także – raz w miesiącu – wykład w formie online z wybitnymi wykładowcami z innych miast oraz dodatkowo płatne zajęcia warsztatowe, również w formie stacjonarnej.

Szczegółowy plan zajęć na dany miesiąc będzie na bieżąco przekazywany drogą e-mailową oraz udostępniony na tablicy ogłoszeń obok auli B na XII piętrze.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w wykładach prowadzonych online, jest dostępność komputera i internetu.

 

 

OPŁATY

Opłata w r.a. 2024/2025 wynosi 280 PLN/semestr.

Opłatę za semestr zimowy należy wnieść do 10 września danego roku akademickiego.

Opłatę za semestr letni należy wnieść do 10 lutego danego roku akademickiego.

Opłata za każdy semestr powinna być dokonywana jednorazowo na konto Collegium Civitas, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Alior Bank S.A. na 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196 z podanym w tytule przelewu numerem umowy lub imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: UTW

Nie zwlekaj – ucz się od najlepszych w Collegium Civitas!

 

 


UWAGA: Kontakt głównie mailowy!

Kierownik UTW
prof. Irena Pańków
e-mail: utw@civitas.edu.pl

Specjalista ds. UTW
Lidia Profus
e-mail: lidia.profus@civitas.edu.pl

Dyżur telefoniczny: +48 571 602 757
W miesiącach lipiec, sierpień: poniedziałki i piątki w godz. 10.00 -11.30
Od października: poniedziałki i piątki w godz. 12.00-14.00