„Edukacja przez Całe Życie" – program Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

„Edukacja przez Całe Życie” – program Collegium Civitas

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja przez całe życie. Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty w Collegium Civitas.

Postęp technologiczny, naukowy i społeczny kształtuje nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. Inwestowanie w edukację staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Jednym z kluczowych wyzwań społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy jest kształtowanie u pracowników gotowości uczenia się przez całe życie. Obok specjalistycznej wiedzy i umiejętności równie ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, nabywanie nowych umiejętności oraz kształtowanie kompetencji zwiększających elastyczność zawodową.

„Edukacja przez całe życie” to kompleksowy program Collegium Civitas, na który składają się: studia podyplomowe, specjalistyczne kursy szkoleniowe, warsztaty umiejętności społecznych (z programem dostosowanym do potrzeb rynku pracy).

Program „Edukacja przez całe życie” adresowany jest do osób w różnym wieku, które rozpoczynają karierę lub posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Program umożliwia kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych. Słuchacze mogą dobierać poszczególne elementy oferty stosownie do własnych potrzeb i kształtować indywidualne ścieżki podnoszenia kwalifikacji.

Program obejmuje:

STUDIA PODYPLOMOWE

W ofercie znajdują się dwusemestralne studia podyplomowe współfinansowane ze środków europejskich:

„Liderzy Zarządzania Wiedzą i Talentami w Zespołach
(HR Business Partners)” – rekrutacja zakończona

„Zarządzanie Ryzykiem: Prognozowanie, Planowanie Strategiczne,
Foresight” – rekrutacja zakończona

„Akademia Menedżerów Trzeciego Sektora” – rekrutacja zakończona
„Dziennikarstwo Internetowe” – rekrutacja zakończona
„Zarządzanie Bezpieczeństwem Ekonomicznym Państwa” – rekrutacja zakończona

KURSY I SZKOLENIA

W ofercie znajdują się także kursy i szkolenia skierowane do osób chcących nabyć nowe lub podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe w zakresie:

„Dziennikarstwo lokalne. Warsztaty mediów lokalnych” – rekrutacja zakończona

„Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Warsztaty stosowanej psychologii
społecznej i opieki zdrowotnej” – rekrutacja zakończona

„Foresight. Warsztaty planowania strategicznego” – rekrutacja zakończona
„Leadership. Warsztaty zarządzania zespołami” – rekrutacja zakończona

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Warsztaty umiejętności miękkich są skierowane do osób chcących zwiększyć zakres swoich umiejętności psychospołecznych. W ofercie znajdują się:

– Warsztaty umiejętności społecznych – rekrutacja zakończona
– Warsztaty z autoprezentacji i savoir-vivre – rekrutacja zakończona
– Warsztaty work-life balance oraz zarządzania czasem i stresem – rekrutacja zakończona
– Warsztaty z planowania kariery – rekrutacja zakończona


 

Rada Programowa – jest ciałem doradczym, konsultacyjno-opiniującym i wspomagającym realizację działań w ramach projektu oraz strukturą wspierającą budowę trwałych relacji uczelni z podmiotami rynku pracy. Do zadań Rady Programowej należy diagnoza i analiza potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy, wsparcie wypracowania stosownych programów edukacyjnych oraz rekomendacje w zakresie specjalistycznej kadry dydaktycznej. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele Collegium Civitas oraz partnera projektu, jak również instytucji współpracujących z CC.

Partner projektu – Europejskie Forum Właścicielek Firm (EFWF)– jest zrzeszeniem pracodawczyń z różnych sektorów i branż, reprezentujących firmy o różnej wielkość i zasięgu. EFWF z uwagi na swój ogólnopolski zasięg i różnorodność ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów projektu – dostarcza diagnoz rynku pracy, rekomendacji oraz jest konsultantem programu.

Instytucje współpracujące – to przedstawiciele poszczególnych sektorów i branż, instytucje specjalistyczne, funkcjonujące w poszczególnych środowiskach i obszarach życia społecznego: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Fundacja Akademia Mediów.

KONTAKT
Koordynator projektu – dr Magdalena Łużniak-Piecha
magdalena.piecha@collegium.edu.pl

Asystent projektu – Monika Nowicka
monika.nowicka@collegium.edu.pl

Przewodnicząca Rady Programowej – dr Xymena Bukowska

Informacje dodatkowe:

W okresie 13.07.2011 do 20.07.2011 zapraszamy do składania ofert w ramach odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. prowadzenia kampanii informacyjno-reklamowej w internecie – zapytanie ofertowe dot. kampanii promocyjno-reklamowej.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).