Kierunek? Polska!

Udostępnij strone

NAWA logo

Projekt jest realizowany w ramach programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, finansowany ze środków budżetu państwa.

 

Projekt „Kierunek? Polska!” realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2023r.

 

Celem projektu jest podniesienie stopnia umiędzynarodowienia CC poprzez budowanie potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów i kadry dydaktycznej. Grupą docelową wszystkich działań są nowi i obecni studenci CC z całego świata, oraz zagraniczna kadra dydaktyczna.

 

Działania:

  1. utworzenie profesjonalnej komórki na uczelni, miejsca przyjmowania studentów
    i wykładowców z zagranicy, tzw. Welcome Point, dzięki temu CC zyska miejsce stanowiące fundament do stworzenia zróżnicowanego kulturowo środowiska akademickiego czerpiącego korzyści z wzajemnych relacji i budującego potencjał CC, Polski, ale również swoich ojczyzn na całym świecie;
  2. wzmocnienie zaplecza IT w zakresie obsługi studentów i kadry zagranicznej przez zakup aplikacji/narzędzi IT, które usprawnią procesy rekrutacji i obsługi interesariuszy zagranicznych.

 

Powołanie Welcome Point i wzrost informatyzacji CC pozwoli zabezpieczyć proces adaptacji i kształcenia w sytuacjach wywołanych potrzebą nagłego przejścia z kształcenia stacjonarnego na online i odwrotnie oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa studentów w CC i Polsce dzięki zapewnieniu nieprzerwanego dostępu do informacji, Wirtualnego Asystenta Studenta, dostępom do baz, publikacji czy możliwości rezerwacji wizyty stacjonarnej w Welcome Point.
Przejdź do Welcome Point

Długofalowe wzmocnienie organizacyjne przyczyni się do podniesienia efektywności podejmowanych działań w zakresie obsługi studentów/kadry zagranicznej naszej uczelni.

 

SERIA PODCASTÓW WELCOME TO POLAND

Studencki podcast „Leżakowanie” prezentuje nową serię odcinków zatytułowaną „Welcome to Poland”. Cały cykl jest częścią projektu: „Kierunek? Polska!” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland. Podczas kolejnych nagrań będziemy rozmawiać o kwestiach ważnych dla osób, które przyjechały na studia z zagranicy, o tym, jak wygląda studiowanie w Collegium Civitas, a także o wiele różnych aspektach związanych z życiem w nowym kraju.

Lista odcinków:

Welcome Point! Project dedicated to foreign students and research fellows at CC


 

Welcome to Poland | Seriously, almost everything about studying in Poland!


 

Welcome to Poland | Let’s talk about legal issues related to studying in Poland


 

Welcome to Poland | Starting studies in Poland – the perspective of foreign students


 

Welcome to Poland | How to survive the 3 phases of the adaptation process in a new country?


 

Welcome to Poland | Admission Process. Explains Khrystyna Trompak, International Admissions Coordinator at Collegium Civitas


 

Welcome to Poland | Helpful recommendations on how to have a good time in Warsaw from two graduates of Collegium Civitas – Monika Adamska and Dariusz Sirko


 

Welcome to Poland | How to find a good internship or job while studying in Poland? Listen to the experts from the Collegium Civitas Career Centre: Dobrosława Choryńska-Chudy and Patrycja Chorobik


 

Welcome to Poland! | How to find out more about Warsaw and learn some Polish language? Explains Katarzyna Żak-Caplot from Museum of Warsaw


 

Welcome to Poland! | Is it possible to understand Poles? Katarzyna Sawko from the Polish Migration Forum shares her experience with teaching Polish as a foreign language


 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).