Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas

Udostępnij strone

Collegium Civitas realizuje projekt pn. „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2022-12-31

Wartość projektu: 521 956,25 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 505 456,25 zł.

Projekt realizowany przez Collegium Civitas we współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Celem projektu jest wykształcenie kadry specjalistów (12 osób) w zakresie branż związanych z internetem poprzez wdrożenie nowoczesnego modelu kształcenia w postaci studiów dualnych realizowanych we współpracy z pracodawcą.

Działania projektowe oparte będą na kompetencjach, jakości i trwałości. Osiągnięcie i realizację ww. celu zagwarantują opracowanie programu nowej specjalności I stopnia Marketing internetowy i e-commerce oraz jego realizację na kierunku praktycznym Zarządzanie w formule studiów dualnych przy współpracy ze związkiem pracodawców branży IAB Polska.

Kształcenie będzie się odbywało w formule kształcenia naprzemiennego, zajęcia teoretyczne w Collegium Civitas, a zajęcia praktyczne w IAB oraz bezpośrednio, w postaci staży u poszczególnych pracodawców.
nbsp;

Staże będą realizowane między innymi w:

 

Koncepcja studiów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Opiekunem specjalności jest Kierownik Katedry Zarządzania dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC.

Dane kontaktowe

Opiekun Specjalności i Kierownik Katedry Zarządzania – dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC
Asystentka Katedry Zarządzania – Karolina Madyjewska, e-mail: karolina.madyjewska@civitas.edu.pl

Koordynator projektu: Olga Klimas, mail: olga.klimas@civitas.edu.pl, tel. 504 392 060

 

Opis specjalności


Marketing internetowy i e-commerce to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.
Rozwój nowoczesnych technologii i digitalizacja zasobów powoduje konieczność zmiany u pracodawców wielu branż, sprzedaż wielokanałowa staje się normą handlu a tym samym zwiększa się popyt na szeroko rozumianych specjalistów/menadżerów handlu internetowego.

Studia te są realizowane w ramach projektu pn. „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Program specjalności został opracowany i będzie realizowany we współpracy z ekspertami ze Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w formule tzw. studiów dualnych czyli kształcenia przemiennego opartego na 3 filarach:

 • zajęciach akademickich w siedzibie Collegium Civitas
 • zajęciach praktycznych w siedzibie IAB Polska
 • zajęciach bezpośrednio w postaci staży u poszczególnych pracodawców

 

Decyzja o kształceniu w formule studiów dualnych w Collegium Civitas jest wynikiem reakcji na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy i potrzeby ukierunkowania programów studiów na kompetencje aktualnie poszukiwane przez pracodawców.
Atuty

 • program opracowany według najnowszych wzorców w zakresie kształcenia przyszłych menadżerów zarządzania, dostosowany do wymagań pracodawców realizowany w formule studiów dualnych czyli połączenia teorii akademickiej z praktycznym doświadczeniem;
 • zajęcia prowadzą wybitni eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym;
 • program studiów wyposaży Cię zarówno w merytoryczną wiedzę, jak i umiejętności miękkie konieczne do efektywnego zarządzania;
 • ćwiczenia i warsztaty pozwolą Ci praktycznie zastosować określone koncepcje i modele, nauczysz się również współpracy zespołowej;
 • jeden semestr studiów realizujesz w formie praktyki w wybranej firmie;
 • 9 miesięcy płatnych staży zawodowych w topowych firmach branży internetowej;
 • możliwość napisania pracy dyplomowej pod okiem eksperta – praktyka;
 • szkolenie i egzamin certyfikujący dla studentów DIMAQ.

 

Studia dualne, czyli kształcenie przemienne, zakładają realizację ponad 50% programu w postaci zajęć praktycznych i stażu odbywanych bezpośrednio w siedzibie firmy.
Dzięki takiej formule student zyskuje szansę na stworzenie wdrożeniowej pracy dyplomowej będącej odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie branży, jednocześnie będącą przepustką do rozpoczęcia kariery zawodowej.

dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC, kierownik specjalności

 

Dlaczego zapraszamy młodych do pracy w digitalu?
Branża e-marketingowa, a więc komunikacji w digitalu, to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów rynku usług. Głównie dlatego, że korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań i narzędzi. Większość innowacji, które pojawiają się w rzeczywistości cyfrowej, błyskawicznie adaptowane są na potrzeby marketingu. To zaś sprawia, że obszar ten jest szczególnie ekscytujący. W branży, która wrze od zmian, jest chłonna i otwarta na innowacje, nie sposób się nudzić.
Wymaga za to czujności, umysłu otwartego na nowości oraz kreatywności. Czegóż – z perspektywy młodego człowieka, potencjalnego pracownika – trzeba więcej? Co więcej, w digitalu mogą odnaleźć się zarówno ścisłe umysły, jak i humaniści. Najbardziej zaś poszukiwani są ludzie łączący różnorodne kompetencje. Próg wejścia do naszego środowiska, zaistnienia na juniorskim poziomie w branży, jest bardzo niski. Można wyspecjalizować się w wąskim wycinku e-marketingu, a następnie poszerzać wiedzę i umiejętności w kolejnych obszarach. To może być punkt wyjścia do kariery menedżerskiej, łączącej i integrującej działania wewnątrz jakiegoś zespołu.
Program certyfikacji DIMAQ powstał, aby pracodawcy mogli szybko weryfikować umiejętności i wiedzę kandydatów. Bo to jedyny taki standard, który gwarantuje wysoki poziom, ale też powszechnie jest honorowany. Ponadto, stale jest weryfikowany, bo wymaga odnowienia co dwa lata. Daje więc pewność, że wiedza i umiejętności posiadacza certyfikatu są aktualne i spójne z tym, czego wymaga aktualnie rynek. Studia sprofilowane według potrzeb rynku i branży digitalowej to znakomite rozwiązanie sprzyjające zdobywaniu kompetencji, a w konsekwencji – podwyższania jakości i kompetencji całej naszej branży.

Grzegorz Krzemień, prezes GoldenSubmarine, Szef Branżowej Rady ds. Kompetencji przy IAB Polska

 

 

Szeroko rozumiana branża digital jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Warto podkreślić, że branża digital to nie tylko reklama w internecie. To przede wszystkim procesy transformacji digitalowej obecne w firmach z każdego sektora gospodarki dotykające takich obszarów jak marketing, sprzedaż, dystrybucja itp. Popyt na wiedzę i kompetencje w tym obszarze będzie coraz większy. Zdobywanie ich przy współpracy z organizacjami, które bardzo blisko współpracują z firmami i praktykami bezpośrednio związanymi z tą branżą (w tym przypadku IAB) to niewątpliwie ogromna korzyść dla uczestników. Dzięki temu pozyskiwana wiedza jest wiedzą w dużej mierze praktyczną i co więcej studia tego typu dają stażystom szanse na zbudowanie bezpośrednich relacji z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Tomasz Rzepniewski, Managing partner, digital & content, Wavemaker

 



Kadra dydaktyczna specjalności:

Kierownikiem specjalności jest dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC

Ekonomistka, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w latach 2010-2012 pełnomocnik rektora Collegium Civitas, od 2012 prorektor ds. rozwoju strategicznego tej uczelni. W okresie 2003-2008 kierownik, a następnie dyrektor w Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 10 lat akredytowany trener funduszy europejskich, specjalistka w dziedzinie przygotowywania i zarządzania projektami oraz ekspert ds. oceny projektów unijnych. Autorka ok. 40 publikacji naukowych oraz raportów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, zarządzania projektami, a także innowacji
w przedsiębiorstwach, m. in. „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015).

„Aby odnieść sukces potrzebne jest mądre, skuteczne działanie.  Lecz by takie było, musi być efektem wizji opartej na wyobraźni i pasji. Takie działania proponuje zarządzanie w Collegium Civitas, działanie oparte na nowoczesnej, praktycznej edukacji pozwalającej na zdobycie określonych kompetencji i przygotowania merytorycznego poszukiwanego dziś przez pracodawców.” 

 

Zajęcia ze strony Collegium Civitas prowadzić będą wykładowcy z Katedry Zarządzania, tj.

Dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC

Dr Monika Kłos

Dr dr Roland Zarzycki

Dr Paweł Maranowski

Dr Wioletta Małota

Dr Adam Zemełka

Dr Magdalena El Ghamari

Dr Kamil Zubelewicz

 

Z ramienia Pracodawcy IAB Polska nadzór nad studiami będzie pełnić

Ewa Opach – Dyrektor ds. edukacji i certyfikacji IAB Polska DIMAQ. Związana z IAB Polska, gdzie od początku zajmuje się wdrażaniem i rozwojem DIMAQ – międzynarodowego programu certyfikacji umiejętności e-marketingowych. Oprócz doświadczenia zawodowego, swoje kompetencje poszerzała, kończąc dwa kierunki studiów podyplomowych – zarówno w zakresie HR, jak i digital marketingu.

 

Zajęcia poprowadzą między innymi:

Justyna Spytek

Trener DIMAQ, ekspert performance marketingu, z branżą internetową związana od 13 lat. Doświadczenie zdobywała  w agencjach mediowych Havas Media i Codemedia, gdzie była odpowiedzialna za budowanie strategii i zarządzanie projektami performance’owymi.

Na przestrzeni lat współtworzyła strategie reklamowe kampanii w Internecie dla takich marek jak: Peugeot, IKEA, Tesco,  Getin Bank, KFC, Liberty Direct, Tchibo Direct.

Od kilku lat odpowiedzialna za rozwój w Polsce  międzynarodowej sieci afiliacyjnej TradeTracker, gdzie wspólnie z zespołem efektywnie prowadzi programy sprzedażowe m.in. dla Home&you, WITTCHEN, 4f, Gino Rossi, New Balance, przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii i innowacyjnych narzędzi.

 

Artur Maciorowski

Wiceszef Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, trener DIMAQ, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu. Od 1998 r. w branży internetowej. Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode (www.ecode.pl) edukuje, opracowuje i konsultuje strategie internetowe w zakresie promocji i sprzedaży. W portfolio m.in.: Coty Polska, Grupa ING, Bank DnB NORD, Fortis Bank/BGŻ BNP Paribas, Muzeum II Wojny Światowej, Proama, Auchan Polska i INFOR. Absolwent brytyjskiego programu The Chartered Institute of Marketing „Diploma in Professional Marketing” i certyfikowanego kursu „IBM Application framework for e-business” w Zurichu.

Od 13 lat prowadzi szkolenia i warsztaty, w których wzięło udział ponad 10.000 uczestników, wykładowca oraz tutor CIM „Digital Strategy” w Questus. Redaktor Prowadzący branżowego magazynu „Online Marketing Polska”. Autor książek: „E-marketing w Praktyce. Strategie skutecznej promocji online”, „Skuteczny e-mail marketing” oraz współautor „Wskaźników marketingowych” i „Biblia e-biznesu 2”.

 

Jacek Szostak

Członek Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, trener DIMAQ, praktyk komunikacji digital i trener w Publicis Media/StarcomMediavest Group. Propagator holistycznego podejścia do funkcjonowania marki w świecie mediów. Doświadczenie zdobywał przy ewaluacji strategii mediowych w badaniach marketingowych i neuromarketingowych. Od 12 lat związany z marketingiem i szkoleniami. AmRest, Unilever, SONY, PepsiCo, IKEA oraz PZU.

 

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w całym kraju oraz zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach wyższych, pragniemy poinformować, że zajęcia na kierunku Zarządzanie, specjalność „Marketing internetowy i e-commerce” od 25.03.2020 r. realizowane są online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Z pozdrowieniami,
Zespół Projektu
 

Szanowni Państwo, w dn. 02.03.2020 r. Rada programowa Specjalności ogłosiła listę studentów studiów dualnych, Kierunek Zarządzanie, I stopnia, specjalność Marketing internetowy i e-commerce, skierowanych na staż u wybranych pracodawców, realizowany w ramach projektu. Lista studentów zostanie zamieszczona na Wirtualnej Uczelni
 

Szanowni Państwo, w dn. 27.02.2020 r. Rada Programowa Specjalności ogłosiła listę pracodawców przyjmujących na staż realizowany w ramach projektu „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”. Lista dostępna jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

Harmonogramy

 

Dokumenty do pobrania

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).