Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Język wykładowy: 
polski

Ramowy program studiów:*

 1. Teoria informacji (wykład) – 4h
 2. Psychologiczne aspekty przetwarzania informacji (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 3. Walka informacyjna (wykład z elementami konwersatorium) – 8h
 4. Metodyka pracy analitycznej (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 5. Źródła informacji w analizie (wykład) – 6h
 6. Metody wnioskowania w procesie analitycznym (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 7. Ustrukturyzowane techniki analityczne (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 8. Zarządzanie zespołami analitycznymi (wykład) – 4h
 9. Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 4h
 10. Analiza systemowa w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 6h
 11. Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 6h
 12. Analiza struktur sieciowych (wykład) – 6h
 13. Prognozowanie w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 4h
 14. Geoinformacja w zarządzaniu  bezpieczeństwem (wykład) – 4h
 15. Strategia i geopolityka bezpieczeństwa (wykład) – 6h
 16. Metodologia badań społecznych: analiza treści (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 17. Analiza przekazów medialnych (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 18. Ochrona informacji w pracy analityka (wykład) – 4h
 19. Gry strategiczne (ćwiczenia) – 10h
 20. Teorie i modele bezpieczeństwa państwa (wykład) – 4h
 21. Prawne podstawy bezpieczeństwa (wykład) – 4h
 22. System bezpieczeństwa narodowego (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 23. Bezpieczeństwo militarne państwa (wykład) – 4h
 24. Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa (wykład) – 6h
 25. Bezpieczeństwo międzynarodowe (wykład) – 4h
 26. Konflikt w cyberprzestrzeni (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 27. Bezpieczeństwo biznesu (wykład z elementami konwersatorium) – 6h
 28. Prywatyzacja bezpieczeństwa (wykład z elementami konwersatorium) – 4h
 29. Zarządzanie kryzysowe (wykład) – 8h
 30. Zarządzanie bezpieczeństwem (wykład) – 6h

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

Słuchacze studiów podyplomowych „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W związku z tym zajęcia w jak największej mierze będą miały charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji takich zadań oraz dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

 • ​Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
 • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • praca dyplomowa

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2023/24 zajęcia realizowane będą online.

Czas trwania – 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024
 
semestr zimowy:

 • październik: 28-29;
 • listopad: 25-26;
 • grudzień: 09-10;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 17-18;

 
semestr letni

 • marzec: 09-10; 23-24;
 • kwiecień: 13-14;
 • maj: 11-12;
 • czerwiec: 15-16.

* organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa