Bezpieczeństwo biznesowe w praktyce

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest Piotr Caliński

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium Civitas; w latach 2006 -obecnie właściciel firmy „Doradztwo gospodarcze, Bezpieczeństwo biznesu”; od 2020 roku Prezes Spółdzielni Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego; PRINCE2 Foundation; AWCO.
Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospodarczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu.
Wykładowca akademicki i szkoleniowiec w tych obszarach w Collegium Civitas i MBA INE PAN.
W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA.
Od 2009 roku zatrudniony w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE, a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE; w 2016 r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA.
Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji) Poland Chapter #183.
 

Zajęcia prowadzą:

  • Agnieszka Bachurzewska – absolwentka SGH, ekspert w zakresie ochrony informacji i danych osobowych, projektant systemów bezpieczeństwa informatycznego, współpracownik NASK;
  • Piotr Caliński – prawnik, doradca biznesowy, Prezes Spółdzielni Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego, doświadczony wykładowca akademicki, ekspert z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego;
  • Piotr Chmiel – mgr inż., ekspert w zakresie compliance i analizy ryzyka, Compliance Officer w T- Mobile Polska;
  • Olga Dyczkowska-Uss – ekonomistka, doświadczony audytor wewnętrzny i śledczy, menedżer ryzyka, wykładowa akademicki, doświadczenie zawodowe w firmach prywatnych i państwowych, usługowych i produkcyjnych, obecnie Dyrektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Polenergia S.A.;
  • Ewa Gruza – profesor dr hab. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, karnista, kryminalistyk;
  • Jerzy Mróz – prawnik, doświadczony specjalista w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony osób i mienia;
  • Dorota Sowińska-Kobelak – dr mec., prawnik, ekonomista, finansista, były pracownik Ministerstwa Finansów, członek zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych;
  • Mirosław Stasik – ekonomista, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych;
  • Mariola Wołoszyn – psycholog, były profiler i negocjator policyjny, doświadczony wykładowca, doradca, terapeuta.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa