Cyberbezpieczeństwo

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest dr Paulina Piasecka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Ośrodka Analizy Informacji Collegium Civitas. Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010) oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
 

Zajęcia prowadzą:

 • Andrzej Badowski (CREDIT SUISSE) – Posiada dogłębną znajomość domen IT Governance, audytu IT, zarzadzania zgodnością, ochrony informacji, w tym danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada unikalne w skali kraju doświadczenia w zakresie ochrony danych kart płatniczych i płatności bezgotówkowych oraz praktyczną znajomość metodyk zarządzania projektami. W trakcie swojej kariery pełnił funkcje:
  Senior Consultant w Dziale Zarzadzania Ryzykiem Deloitte, gdzie odpowiadał za samodzielną realizację audytów z zakresu bezpieczeństwa informacji, IT governance, uczestniczył w projektach w zakresie wdrożenia wymagań normy BS 7799, standardu COBIT oraz wymagań Sarbanes – Oxley Act (Sox). Realizował usługi doradcze w obszarach ochrony danych osobowych, organizacji działów IT, wdrożenia faktur elektronicznych, itp.
  Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa w First Data Polska, gdzie pełnił rolę „inspektora nadzoru” w zakresie ochrony informacji i efektywności funkcji kontrolnych w systemach informatycznych spółki. Odpowiadał za koordynowanie procesów zarzadzania ryzykiem oraz zgodnością (compliance management) w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, regulacji branżowych i wewnętrznych, w tym standardu PCI DSS. Zajmował się także obsługą kontroli i audytów przeprowadzanych w spółce, pełnił funkcję BCP Managera i kierownika projektu budowy modelowego planu ciągłości działania. Brał udział w międzynarodowych projektach z zakresu bezpieczeństwa informacji w ramach globalnych struktur Information Security w korporacji First Data.
  Dyrektor Departamentu Zarzadzania Ryzykiem i Zgodnością w Trevica S.A., gdzie współorganizował nowy podmiot w branży wydawnictwa kart płatniczych w Polsce. Odpowiadał tam za stworzenie od podstaw ram i procesów zarzadzania ryzykiem, zgodnością, bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych i kontroli wewnętrznej. Posiada następujące certyfikaty:
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • Certyfikaty inżynierskie: Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Check Point Certified
  • Security Expert Plus (CCSE+), RSA Certified Systems Engineer – SecurID, Citrix Certified Administrator (CCA)
 • dr inż.  Andrzej Bartosiewicz (Thales Group) – Specjalista bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze IT, systemów automatyki przemysłowej oraz IoT (Internet Rzeczy). 25 lat doświadczenia zawodowego w branży IT. Doktorat z informatyki uzyskał na Politechnice Warszawskiej (2008), studia magisterskie na kierunku informatyka ukończył na AGH w Krakowie (1998).
  Od stycznia 2017r. Dyrektor Rozwoju Biznesu Cybersecurity w Thales Polska oraz lider „Digital Transformation”. Przewodniczący grupy roboczej ds. „Standaryzacji IoT” w Ministerstwie Cyfryzacji. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Działu Bezpieczeństwa Korporacyjnego w Grupie Netia SA, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, a w latach 2014-2016 dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej IT w Polskiej Grupie Energetyczne; PGE to największa firma energetyczna Europe Środkowej i Wschodniej, zatrudnia ponad 40.000 osób. W latach 2010-2014 był założycielem i prezesem Yonita Inc. w Kalifornii (USA) oraz YonConsulting sp z o.o. (Polska) – firm zajmujących się usługami bezpieczeństwa IT, produkcją oprogramowania oraz doradztwem w zakresie telekomunikacji oraz centrów danych. W latach 2001-2010 był kierownikiem Działu Domen .PL (NASK), odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie infrastruktury IT dla domeny narodowej „PL” . W 1996-2000r. pracował jako Dyrektor Wykonawczy, kierownik Działu Systemów ERP, a wcześniej analityk i kierownik projektów w COMARCH S.A. – zarządzanie departamentem systemów ERP, kierowanie projektem dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz strategicznymi projektami dla firm telekomunikacyjnych.
 • Krzysztof Bączkiewicz (Findwise Poland/ Audytor ISOQAR i SGS)
 • Krzysztof Biniek
 • Krzysztof Bińkowski (Niezależny ekspert / ISSA Polska)
 • Olga Budziszewska (Accenture) – Od lat związana z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Jako konsultant w Accenture pomaga klientom zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w organizacji a także w osiągnięciu zgodności z wymaganiami RODO. Wcześniej, w Microsoft wspierała cyfrową transformację klientów i bezpieczeństwo wdrażenia projektów w chmurze Microsoft Azure. Zaangażowana w projekty edukacyjne podnoszące kompetencje cyfrowe w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz w budowę oraz rozwój branży cyberbezpieczeństwa w Polsce. Wykłada cyberbezpieczeństwo na studiach podyplomowych na SGH oraz w Collegium Civitas. Certified Information Security Manager, aktywny członek ISACA. Członek zarządu polskiego odddziału ISOC – Internet Society. Współorganizatorka konferencji CyberAcademy. W 2019 wyróżniona w rankingu TOP-20 Cybersecurity Women in Poland miesięcznika Perspektywy.
 • Adam Danieluk (Idea Bank / ISSA Polska / CSO Council) – Doświadczony menadżer, audytor i ekspert bezpieczeństwa informacji, od blisko 20 lat związany z branżą IT. Szczególny obszar specjalizacji to zarządzanie systemami bezpieczeństwa w tym ISO/IEC 27001, ISO 22301, PCI DSS, PA DSS, ISO/IEC 20000 oraz standardami technicznymi: CIS CSC, NIST CSF, OWASP ASVS.
  Posiada certyfikaty: CISSP, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ISO/IEC 27001 LA, BS 25999. ITIL.
  Doświadczenie zdobyte w branżach: telekomunikacja, finanse, bankowość, ubezpieczenia, transport i logistyka, hazard i gry losowe, produkcja.
  Członek stowarzyszeń ISSA, (ISC)2 oraz ISACA.
 • Marek Godala – CIO & Dyrektor ds. Wsparcia Informatycznego i Kontrolingu w Globemie.
  W Globemie odpowiedzialny za obszar strategii, bezpieczeństwa oraz utrzymania rozwiązań wewnętrznych. Odpowiada także za rozwój biznesu w zakresie wdrożeń chmurowych oraz bezpieczeństwa IT/OT/IoT. Nadzoruje architekturę produktów oraz usługi serwisu powdrożeniowego dla klientów zewnętrznych.
  Menedżer z doświadczeniem w wielu projektach transformacyjnych dla klientów krajowych i zagranicznych, w tym projektach migracji danych i infrastruktury do chmury prywatnej oraz do chmury publicznej w modelu hybrydowym. Współtwórca architektury i zasad utrzymania dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Pogotowia Ratownictwa Medycznego. Finalista rankingu CIO z roku 2017. Członek klubu CIO, uczestniczy także w pracach Grupy roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Cyfryzacji. Reprezentuje Globemę w Komitecie Administracji Cyfrowej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem doktora Automatyzacji Maszyn Roboczych i Pojazdów oraz Szkoły Głównej Handlowej (Efektywne Zarządzanie w IT) i University of Quebec w Montrealu (Canadian Executive MBA).
 • Tomasz Kędziora (P4 PLAY)
 • Dariusz Kozoń – programista i szkoleniowiec, Tester i QA. Obszary zainteresowań zawodowych to automatyzacja testów, wydajność aplikacji i systemów IT oraz rozwój frameworków testujących i bibliotek programistycznych, głównie z wykorzystaniem stacku technologicznego Javy. W ciągu 11 lat pracy realizował projekty z sektorów: nowe technologie, automotive, HORECA, sektor bankowy i rządowy, bezpieczeństwo. Jako trener współpracował z SDA, Niebezpiecznik.pl, a obecnie jako niezależny trener współpracuje z firmami Resilia oraz Securitify.
 • Marcin Marczewski – Ekspert w dzie­dzi­nie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem z 13 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej i programów zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych), audyty zgodności systemów zarządzania, a także audyty ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów IT.
 • Krzysztof Paradowski – Ekspert z zakresu informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ppłk rez. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współtwórca pierwszych struktur Policji zwalczających przestępczość komputerową w Polsce, naczelnik pierwszego wydziału koordynującego zwalczanie tego typu przestępczości, który funkcjonował w strukturach Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Były ekspert Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, którym też kierował w ostatnim okresie służby, pełnił również funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, w skład którego wchodził ten Zespół.
 • dr Paulina Piasecka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Ośrodka Analizy Informacji Collegium Civitas. Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010) oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
 • dr inż. Marek Pyka (Microsoft Cloud Solutions) – Architect w obszarze Cybersecurity, Advanced Analytics and AI.  Zanim dołączył do firmy Microsoft przebył długą drogę od architekta rozwiązań, specjalistę bezpieczeństwa systemów IT, wykładowcę akademickiego i naukowca Data Scientist. Pasjonat technologii chmurowych, zagadnień sztucznej inteligencji i obszarów bezpieczeństwa systemów przetwarzania danych w chmurze. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Posiadacz licznych certyfikatów technologicznych i biznesowych. Współpracując z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspiera największe polskie i zagraniczne organizacje w  realizacji projektów Data Science, cyfrowej transformacji środowisk IT, budowy strategii bezpieczeństwa i adopcji usług chmurowych oraz budowy inteligentnych rozwiązań AI w procesach biznesowych.
 • Marcin Serafin (Maruta Wachta)
 • Piotr Szeptyński (ISEC) – Na co dzień realizuje projekty dla klientów w Polsce i za granicą dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z dziedziny projektowania i wdrażania bezpiecznych systemów IT oraz badania poziomu ich bezpieczeństwa. W czasie blisko 20-letniej kariery pracował w firmach z branży telekomunikacyjnej, IT, medycznej, finansowej oraz doradczej. Miał również okazję występować w charakterze prelegenta na konferencjach, szkoleniach i warsztatach w Polsce i za granicą prowadząc zajęcia zarówno dla odbiorców sektora komercyjnego, jak i przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Sylwia Wystub (Resilia, Grupa Interia, ISACA Katowice Chapter) – Dyrektor obszaru usług doradczych w obszarze Cyberbezpieczeństwa w Resilia sp. z o.o. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, audytu systemów informatycznych, planów ciągłości działania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym oraz w branży mediów i dostawców usług cyfrowych. Pełniła funkcje ABI, uczestniczyła również w projektach wdrożenia scentralizowanych systemów informacyjnych. Od 2002 r. posiada certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA), a w 2010  r. uzyskała certyfikat Associate Business Continuity Professional  (ABCP). Ponadto jest audytorem wiodącym norm ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, oraz Provisional Assessor’em ISO 15504 (SPICE). Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych obejmujące tematykę cyberbezpieczeństwa, audytu i standardy zarządzania IT i bezpieczeństwa informacji m.in. na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach, w Szkole Głównej Handlowej, w Collegium Civitas, Wyższej Szkole Biznesu.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa