Cyberbezpieczeństwo

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.
W r. ak. 2022/2023 zajęcia realizowane będą online.

 

Ramowy program studiów:*

 • Aspekty bezpieczeństwa adopcji usług chmurowych, w tym analiza i modelowanie zagrożeń
 • Bezpieczeństwo informacji – wdrażanie standardów z rodziny ISO 27000
 • Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej ICS/OT (Industrial Control Systems/Operational Technology)
 • Bezpieczny proces projektowania i wdrażania oprogramowania
 • Budowanie bezpieczeństwa IT w organizacji
 • Cyberbezpieczeństwo jako nowy obszar bezpieczeństwa
 • Cyberprzestępczość
 • Dobre praktyki z zakresu audytu IT Governance
 • Edukacja a bezpieczeństwo informacji
 • Funkcjonalności narzędzia wspierającego pracę inżyniera bezpieczeństwa OT (automatyka przemysłowa)
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń w bezpieczeństwie IT (threat intelligence) oraz zarządzanie ryzykiem w obszarze Cyber
 • Narzędzia i procesy analizy informacji z otwartych źródeł (OSINT)
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji
 • Praca w zespole IT – komunikacja, motywacja, praca w stresie
 • Problemy i wyzwania informatyki śledczej
 • Rola dyrektora ds. informacji (CIO) oraz CISO w nowoczesnej organizacji w kontekście cyberbezpieczeństwa
 • Rozpoznanie i ochrona przed atakami socjotechnicznymi i dezinformacją
 • Security Operations Center – wdrażanie, rola, zadania
 • Standardy i programy certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Strategie i regulacje prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Wpływ cyberbezpieczeństwa na realizację wymagań w zakresie ochrony danych osobowych
 • Wprowadzenie do zagadnień testowania oprogramowania
 • Zagrożenia IT – studia przypadku
 • Zarządzanie incydentami, sytuacjami kryzysowymi, ciągłość działania biznesu – wdrożenie standardu ISO 22301
 • Zarządzanie podatnościami technicznymi (vulnerability management) w bezpieczeństwie IT

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne; wykład ilustrowany przykładami.
 • Zajęcia w znacznej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych w edukacji na rzecz cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii i USA.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, prezentacja zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z metodologią prowadzenia takich analiz.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania w postaci przygotowania projektu polityki bezpieczeństwa.
 • Praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2023/2024 zajęcia realizowane będą online.
 

Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024
 
semestr zimowy:

 • październik: 28-29;
 • listopad: 15-26;
 • grudzień: 09-10;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 17-18;

 
semestr letni

 • marzec: 09-10; 23-24;
 • kwiecień: 13-14;
 • maj: 11-12;
 • czerwiec: 15-16.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa