Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Rekrutacja na tę specjalność w trybie niestacjonarnym została zakończona.
Sprawdź inne studia niestacjonarne!


 
Dowiedz się, jak prowadzić działania dyplomatyczne i komunikacyjne na arenie międzynarodowej. To bardzo obszerna specjalność: poznasz nie tylko realia prowadzenia polityki zagranicznej, ale także realizacji pomocy humanitarnej i rozwojowej. Będziesz się uczyć się od najlepszych znawców relacji międzynarodowych, dyplomatów, ekspertów od spraw komunikowania się i kreowania wizerunku kraju i popularyzacji jego osiagnięć.

Twoje 5 kroków do kariery
1
Poznaj trendy
Poznasz najbardziej aktualne zagadnienia, np. dowiesz się, jak w polityce zagranicznej wykorzystywana jest dezinformacja w tym fake news i poznasz sposoby przeciwstawiania się im. Zdobędziesz wiedzę z zakresu dyplomacji publicznej i jej instrumentów, takich jak marka narodowa czy branding.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Przygotujesz się do roli negocjatora i mediatora, nauczysz się analizować zjawiska gospodarcze oraz wydarzenia na arenie polityki międzynarodowej. Poznasz savoir vivre w dyplomacji i działalności biznesowej. Dowiesz się, jak współpracować z mediami oraz jak organizować pomoc humanitarną i rozwojową.
3
Ucz się od praktyków
Uczysz się od najlepszych znawców dziedziny relacji międzynarodowych, ekonomistów, praktyków z bogatym doświadczeniem w dyplomacji i organizacjach międzynarodowych, byłych posłów do Parlamentu, ekspertów z firm międzynarodowych. Opanujesz i będziesz z powodzeniem stosować techniki komunikacji w środowisku wielokulturowym.
4
Ucz się w praktyce
Poznane teorie i techniki zastosujesz w praktyce podczas warsztatów i ćwiczeń. Zagadnienia z zakresu dyplomacji pogłębisz w ramach warsztatów dyplomatycznych, sztukę negocjacji opanujesz w ramach klubu dyskusyjnego CC.
5
Buduj swoje CV
Podczas zajęć zrealizujesz liczne projekty i nauczysz się stosowania konkretnych narzędzi i technik. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobędziesz w ramach praktyk w firmie zajmującej się współpracą międzynarodową, udzielaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz promowaniem marki narodowej.

 

Atuty:

 • Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę niezbędną, aby dokonywać trafnej oceny zjawisk – z zakresu stosunków i współpracy międzynarodowej, gospodarki międzynarodowej, czy globalizmu, finansów publicznych i międzynarodowych, organizacji i prowadzenia mediacji, negocjacji i arbitrażu;
 • Poznasz realia prowadzenia dyplomacji we współpracy międzynarodowej – organizacje międzynarodowe, rynek międzynarodowych mediów, najważniejsze instytucje (UE, ONZ, OBWE) czy organizacje zajmujące się międzynarodową pomocą humanitarną i rozwojową (OECD, RCRC PAH);
 • Przygotujesz się do pracy w środowisku międzynarodowym – poznasz zagadnienia prawa międzynarodowego, makroekonomii, teorii i historii stosunków międzynarodowych, opanujesz techniki komunikowania się w środowisku dyplomatycznym, międzynarodowym i wielokulturowym, zarówno w mediach, jak i biznesie;
 • Udoskonalisz stopień znajomości języków obcych, nabierzesz umiejętności dokonywania trafnej analizy sytuacji politycznej, gospodarczej, czy bezpieczeństwa w regionach narażonych na konflikty i kryzysy. Opanujesz umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji oraz rozwiazywania problemów i konfliktów międzyetnicznych.
 • Program specjalności powstał we współpracy z praktykami – dlatego zdobędziesz wiedzę w zakresie dyplomacji i komunikacji, która jest wykorzystywana w działaniach na arenie międzynarodowej;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Akademickiego Biura Karier CC przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 


Gdzie możesz pracować po studiach:

 • centralna i samorządowa administracja publiczna;
 • publiczne jednostki zajmujące się promocją Polski i gospodarki;
 • organizacje międzynarodowe;
 • instytucje samorządu gospodarczego;
 • ośrodki analityczno-badawcze;
 • agencje HR;
 • firmy konsultingowe;
 • think-tanki;
 • organizacje pozarządowe;
 • centra mediacji.

 

 

Czego nauczysz się na studiach?

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych;
 • międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych;
 • dyplomacji ekonomicznej;
 • polskiej polityki zagranicznej;
 • protokołu dyplomatycznego oraz zasad savoir vivre i stosowania go w dyplomacji i biznesie;
 • dyplomacji publicznej i jej instrumentów, takich jak marka narodowa czy branding;
 • skutecznego komunikowania się w środowisku międzynarodowym oraz wielokulturowym;
 • polskiego rynku medialnego oraz państw głównych aktorów stosunków międzynarodowych;
 • poznasz takie organizacje jak Unia Europejska, ONZ, Rada Europy czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz ich udział w stosunkach międzynarodowych;
 • zasady i reguły prowadzenia negocjacji i mediacji w obszarze spraw międzynarodowych i wielokulturowych, w tym dotyczących migracji i uchodźstwa;
 • roli odgrywanej przez służby specjalne w stosunkach międzynarodowych oraz prowadzenia kampanii dezinformacyjnych (fake news);
 • wykorzystywania w polityce zagranicznej dezinformacji w tym fake news i sposobów przeciwstawiania się im;
 • dyplomacji ekonomicznej oraz stosowania jej instrumentów w prowadzeniu polityki gospodarczej państwa oraz budowania jego korzystnego wizerunku za granicą;
 • pomocy humanitarnej i rozwojowej i jej roli we współczesnym świecie oraz świadczących ją organizacji takich jak OECD, Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (RCRC) oraz organizacji sektora pozarządowego jak np. Polska Akcja Humanitarna.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa