Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Rekrutacja na tę specjalność dwujęzyczną została zakończona.
Sprawdź inne studia polsko-angielskie!


 
Wiedza i trening czynią Mistrza! Chcesz połączyć zaawansowaną wiedzę z psychologii społecznej z socjologią oraz zdobyć praktyczne umiejętności oddziaływania na społeczną rzeczywistość?
Wybierz specjalność Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka.

 

Twoje 5 kroków do kariery
1
Poznaj trendy
Poznasz najnowsze zagadnienia z psychologii społecznej zorientowanej na psychologię kryzysów i konfliktów z uwzględnieniem psychologii traumy oraz psychoprofilaktyki. Nabędziesz umiejętności identyfikowania i oceniania ryzyka, poznasz kluczowe koncepcje dotyczące sposobów przeciwdziałania ryzyku, minimalizowania jego skutków czyli zarzadzania ryzykiem. Nowatorski program i interdyscyplinarny charakter naszej specjalności przygotują Cię do roli pożądanego pracownika w wielu obszarach.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Poznasz niezbędne metody i narzędzia badawcze, które pozwolą Ci zrozumieć przyczynę ludzkich zachowań w życiu prywatnym i zawodowym. Nauczysz się rozwiązywania konfliktów i zarządzania ludźmi i organizacjami w sytuacji zmiany, kryzysu, konfliktu oraz wspomagania rozwoju jednostki i grupy, a także ich wzajemnej współpracy.
3
Ucz się od praktyków
Program studiów stworzyli dydaktycy, eksperci, naukowcy posiadający bogatą i aktualną interdyscyplinarną wiedzę oraz doświadczenie praktyczne. Będziesz pracować z nimi nad wykrywaniem, diagnozą, analizą a następnie kreowaniem zmiany określonych zjawisk psychospołecznych związanych z ryzykiem, kryzysem, konfliktem.
4
Ucz się w praktyce
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń, tutoriali, laboratoriów. Wiedza jest rozszerzana poprzez cykliczne webinary, których obszary tematyczne są uzgadniane ze studentami, zgodnie z ich potrzebami naukowymi, zainteresowaniami oraz chęcią uzyskania istotnych kompetencji i umiejętności. Na bieżąco nabywane umiejętności możesz wykorzystać w różnych obszarach m.in.: rodzina, związki interpersonalne, instytucje, zagrożenia strajkowe, spory polityczne, spory międzykulturowe, działalność gospodarcza.
5
Buduj swoje CV
W ramach zajęć na studiach magisterskich, w ciągu 4 semestrów, zrealizujesz liczne projekty i uzyskasz kompetencje i umiejętności, które możesz wpisać do swojego CV i opowiedzieć o nich podczas rozmowy rekrutacyjnej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobędziesz aktywnie współpracując z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi CC – w obszarze prowadzonych badań oraz realizowanych praktyk i zajęć terenowych.

 

Atuty:

 • otrzymasz wszechstronną wiedzę, którą po studiach wykorzystasz w pracy w różnych branżach;
 • poznasz współczesne zagadnienia dotyczące konfliktu, psychosocjologiczne teorie wyjaśniające mechanizmy jego eskalacji i rozwiązywania, a także współcześnie stosowane pozasądowe procedury radzenia sobie z konfliktami;
 • poznasz teorie i badania z zakresu psychologii społecznej dotyczące mechanizmów funkcjonowania ludzi w sytuacjach kryzysowych;
 • nauczysz się diagnozować niekorzystne zmiany, projektować, jak się wobec nich zachowywać i wspomagać zmiany podnoszące jakość życia;
 • nauczysz się poprawnie analizować i oceniać najważniejsze aspekty ryzyka w życiu społecznym, a także jak prowadzić komunikację o ryzyku, redukować je i zarządzać nim;
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę, uczestnicząc w interaktywnych zajęciach z zastosowaniem ćwiczeń i gier symulacyjnych;
 • nabędziesz umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych podczas warsztatów uświadamiających rolę i wagę emocji w życiu człowieka;
 • będziesz miał możliwość podjęcia szeregu aktywności w Studenckim Kole Naukowym działającym w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas;
 • studia przygotują Cię do dalszej edukacji w obszarze uzyskania kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora i negocjatora.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 


 

Gdzie możesz pracować po studiach:

 • instytucje publiczne, państwowe i samorządowe;
 • instytucjach specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych;
 • ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie;
 • jednostki zarządzania kryzysowego;
 • ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami;
 • służby (Policja, ABW i inne);
 • zakłady karne i poprawcze;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • korporacje i organizacje międzynarodowe;
 • firmy szkoleniowe w roli trenera;
 • i wiele innych.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa