Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka od r. ak. 2022/2023

 • Lider bezpieczeństwa w społeczeństwie ryzyka
 • Nowe technologie-szanse i ryzyko
 • Organizacja strategii komunikacyjnych w sytuacjach kryzysów i konfliktów
 • Ponowoczesne zagrożenia globalne
 • Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych
 • Psychologia społeczna – podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty
 • Ryzyko a nauki społeczne
 • Socjologia kontroli i dewiacji społecznej
 • Społeczeństwo – gospodarka – globalizacja
 • Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka – dezinformacja, fake news, postprawda, fakty alternatywne
 • Wielowymiarowe oblicza terroryzmu – diagnozy rozwoju
 • Wstęp do psychologii
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianą w erze cyfryzacji

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.