Społeczeństwo cyfrowe - badania i innowacje (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Rekrutacja na tę specjalność dwujęzyczną została zakończona.
Sprawdź inne studia polsko-angielskie!


 
Specjalność Społeczeństwo Cyfrowe: Badania i Innowacje na kierunku Socjologia to zajęcia łączące socjologię z wiedzą na temat świata cyfrowego. To studia dla osób zainteresowanych internetem, mediami społecznościowymi, nowymi technologiami, algorytmami, sztuczną inteligencją i ich spływem na społeczeństwo.
Socjologia w społeczeństwie cyfrowym wykorzystuje dane ilościowe i jakościowe, Big Data i Thick Data, łączy także szerokie spojrzenie z socjologiczną głębią, stając się przyszłością analiz, w tym rozpoznawania nowych trendów na podstawie śladów cyfrowych.
 

Twoje 4 kroki do kariery
1
Poznaj trendy i rozwiązania
Podczas zajęć kierunkowych i specjalnościowych poznasz zaawansowane metody badań jakościowych i ilościowych. Nauczysz się, realizując własne projekty badawcze, jak projektować badania dla lepszego rozumienia społeczeństwa cyfrowego i innowacji. Zyskasz doświadczenie w kreowaniu badań społecznych dotyczących tego, co cyfrowe – niezależnie, czy chcesz zajmować się badaniami naukowymi, czy komercyjnymi.
2
Rozwiń kompetencje socjologa
Dowiesz się, jak rozpoznawać potrzeby ludzi i jak podejmować decyzje w oparciu o dane. Rozwiniesz wrażliwość na to, jak szybko zmienia się otaczający świat. Przekonasz się, zagłębiając się w teorie socjologiczne, badania, ale i konkretne studia przypadków, że sukces projektów jest często powiązany z umiejętnością łączenia wiedzy na temat technologii cyfrowych z wiedzą o współczesnym społeczeństwie i jego potrzebach.
3
Zostań ekspertem świata cyfrowego
Zyskasz kompetencje cenione na rynku pracy, którymi charakteryzują się osoby łączące świat społeczny ze światem cyfrowym oraz łatwość pracy w zróżnicowanym – w wymiarze międzynarodowym i kulturowym – zespole, tworzącym cyfrowe narzędzia i innowacje. Poszerzysz też własne kompetencje cyfrowe, aby sprawnie poruszać się w świecie nowych technologii.
4
Ucz się w praktyce
Dowiesz się, jak planować komunikację oraz pracować w zespołach, w tym w zespołach międzykulturowych, międzynarodowych oraz zespołach zdalnych. Zyskasz wiedzę, jak rozpowszechniają się innowacje, poznasz istotne procesy i problemy społeczne z tym związane oraz trendy w zarządzaniu i metodach pracy w środowisku cyfrowym. Będziesz posługiwać się językiem socjologii, ale i językiem świata technologii cyfrowych. Zrozumiesz architekturę języków programowania i świata sztucznej inteligencji.

 

Atuty:

 • wiedzę na temat technologii cyfrowych oraz wiedzę o współczesnym świecie wykorzystasz w niemal każdej branży – to daje Ci bardzo duże możliwości rozwoju i kształtowania kariery;
 • będziesz uczyć się od praktyków, ekspertów w branży;
 • dowiesz się jak zarządzać projektami informatycznymi, społecznymi i naukowymi związanymi z nowymi technologiami i interakcją człowiek-komputer;
 • otrzymasz przygotowanie w zakresie organizacji badań i pracy nad innowacjami cyfrowymi;
 • będziesz potrafił tworzyć nowe rozwiązania, identyfikować potrzeby użytkowników, a także budować relacje z odbiorcami i partnerami biznesowymi;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Akademickiego Biura Karier CC przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

 

Jesteśmy także online

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 
Perspektywy zawodowe po studiach:

 • startupy lub inteligentne firmy;
 • organizacje społeczne i kulturalne;
 • nowoczesne organizacje edukacyjne;
 • organizacje rządowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • działy PR w firmach;
 • działy badań i innowacji w firmach;
 • działy rozwoju biznesu;
 • samozatrudnienie.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa