Społeczeństwo cyfrowe - badania i innowacje (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Społeczeństwo cyfrowe – badania i innowacje od r. ak. 2022/2023

 • Codzienne życie programistów
 • Cyfrowe sieci społecznościowe
 • Elementy kognitywistyki i neuronauki
 • Etnografia online: badania i etyka
 • Interfejs mózg-komputer: wyzwania i możliwości
 • Ludzie i roboty w miejscu pracy – koegzystencja, współpraca, automatyzacja
 • Metoda i praktyka eksploracji danych sieci społecznych
 • Metodologie Agile i Design Thinking w praktyce
 • Podstawy programowania
 • Socjologia społeczeństwa cyfrowego
 • VR, AR, MR – zastosowania, szanse i ryzyka
 • Wprowadzenie do techniki cyfrowej
 • Wybrane aspekty cyberbezpieczeńtwa
 • Zarządzanie zmianą w erze cyfryzacji

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.