Stosunki międzynarodowe (PL-EN)

Udostępnij strone

Na kierunku Stosunki międzynarodowe – studia II stopnia wykorzystasz zdobytą już wiedzę w zakresie mechanizmów międzynarodowego współdziałania oraz umiejętności komunikowania się na wielu poziomach: ekonomicznym, politycznym, prawnym, kulturalnym, a nawet psychologicznym. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty z prawa międzynarodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego, teorii stosunków międzynarodowych, historii cywilizacji europejskiej. Wśród wykładowców Collegium Civitas znajdują się byli i obecni posłowie do Europarlamentu, co daje Ci niepowtarzalną okazję poznania Unii Europejskiej przez pryzmat konkretnych działań kształtujących jej przyszłość.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w kontekście międzynarodowym;
 • analizy, interpretacji i trafnego oceniania zjawisk i procesów;
 • precyzyjnego wyrażania opinii;
 • rozbudowanego raportowania;
 • relacji międzykulturowych;
 • technik komunikacji i negocjacji.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje i przedsiębiorstwa związane z międzynarodową współpracą gospodarczą;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • sektor publiczny, samorząd i administracja państwowa;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje Unii Europejskiej, ONZ, NATO;
 • ośrodki badawcze i eksperckie, zajmujące się stosunkami międzynarodowymi;
 • dyplomacja;
 • działy współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach;
 • środki masowego przekazu – prasa, radio, telewizja.

 

Specjalności do wyboru: