Zarządzanie (PL-EN)

Udostępnij strone

Głównym celem kierunku jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności zarządczych wymaganych na globalnym rynku pracy.
 
Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę menadżerską, taką jak zarządzanie strategiczne, strategie marketingowe, zachowania organizacyjne, analiza finansowa czy zarządzanie zmianą, która jest niezbędna w pracy wyższej kadry menadżerskiej. Program zajęć zawiera przede wszystkim praktyczne case’y dotyczące  w/w zagadnień. Studenci zapoznają się również z najnowszymi światowymi trendami w zarządzaniu i poszczególnych jego dziedzinach.
 
Znaczną część procesu  dydaktycznego stanowi kształcenie tzw. umiejętności miękkich, w obszarach takich jak zarządzanie komunikacją i design thinking.
 
Kandydat na studia powinien wykazywać się samodzielnością myślenia, determinacją w dążeniu do celu i zdolnościami analitycznymi, które zostaną rozwinięte podczas zajęć. Przyszli studenci powinni posiadać kompetencje społeczne, takie jak umiejętność pracy w zespole czy umiejętność komunikacji.
 
Ważnym atutem kierunku jest wybitna kadra dydaktyczna –  specjaliści z zarządzania, ekonomii oraz komunikacji, m.in. prof. Marta Juchnowicz, prof. Anna Fornalczyk, prof. Małgorzata Baran, dr Kamil Zubelewicz, dr David Kalisz, Zofia Telakowska, MBA.
 

Perspektywy zawodowe:

 • korporacje międzynarodowe,
 • instytucje administracji publicznej i samorządowej,
 • organizacje edukacyjne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Zajęcia na kierunku Zarządzanie prowadzić będą m.in.:

 • dr hab. Anna Fornalczyk
 • dr hab. Marta Juchnowicz
 • Dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC
 • Dr hab. Eliza Przeździecka
 • Dr David Kalisz
 • Dr Magdalena Kraszewska
 • Dr Kamil Zubelewicz
 • Zofia Telakowska, MBA

Jesteśmy także online:

 • w semestrze zimowym 2020/2021 zrealizowaliśmy łącznie 6367 jednostek zajęć online, w tym 2101 wykładów i 4266 ćwiczeń w ramach prawie 600 przedmiotów na studiach I i II stopnia;
 • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.