Zarządzanie komunikacją i design thinking (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Zarządzanie komunikacją i design thinking od r. ak. 2022/2023

  • Design thinking w projektowaniu komunikacji
  • Innowacje i zarządzanie zmianą w organizacji
  • Inteligencja emocjonalna i społeczna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja w środowisku wielokulturowym
  • Myślenie wizualne
  • Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem
  • Zaawansowane metody badawcze w zarządzaniu
  • Założenia metodyki design thinking
  • Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.