Zarządzanie

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Zarządzanie od r. ak. 2022/2023

Zajęcia dedykowane dla specjalności:

 • CSR
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzania CSR w relacjach z pracownikami, klientami i konsumentami,dostawcami i partnerami biznesowymi, inwestorami, społecznością lokalną.
 • Badania marketingowe
  • Przedmiot pokazuje rolę badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Program pokrywa cały proces badawczy od planowania badań aż do prezentacji wyników
 • Budowanie relacji w biznesie
  • Zajęcia koncentrują się na praktycznych umiejętnościach nawiązywania i utrzymywania i rozwoju relacji w biznesie. Obejmuje szeroki krąg interesariuszy: współpracownicy, dostawcy, odbiorcy, instytucje społeczne itd. Obejmuje zarówno relacje interpersonalne jak i systemowo- organizacyjne.
 • Debaty oxfordzkie
 • Efektywne zarządzanie zespołem
  • Program kładzie nacisk na skuteczne metody kierowania zespołem, sposoby motywowania pracowników i wspomagania ich rozwoju. Obejmuje również problem dynamiki grupy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, specyfikę roli lidera.
 • Etyka w biznesie
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Krytyczne myślenie
 • Metody badawcze w zarządzaniu
 • Metody ilościowe i statystyka w biznesie
 • Negocjacje
  • Praktyczne ćwiczenia z negocjacji. Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy procesu negocjacyjnego jak i praktyczne warsztaty.
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Zarządzanie strategiczne

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.