MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest Jan Jan Oleszczuk-Zygmuntowski.

Zajęcia prowadzą:

 • Jan Oleszczuk-Zygmuntowski – spółdzielca i ekonomista zainteresowany złożonymi systemami, ekonomią polityczną technologii oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i Prezes Zarządu PLZ Spółdzielni, operatora centrum technologii spółdzielczych CoopTech Hub. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego i wykładowca kierunku Zarządzanie i AI. Założyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu Fundacji Instrat, progresywnego think-tanku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute, Open Future Foundation i FEPS. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020. Ambasador DigitalEU;
 • Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska i ekspertka. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i innowacji mieszkaniowych. Liderka Klubu samorządowego CoopTech Hub. Koordynowała prace nad przygotowaniem programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. Członkini grupy Laboratorium Rynku Najmu. Autorka książek „Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej” oraz „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze”;
 • Rafał Krenz – filozof i ekonomista, pedagog i animator, pracownik naukowy Laboratorium Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z obszaru ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz polityk publicznych. Członek zespołu CoopTech Hub oraz Polskiej Sieci Ekonomii, związany z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas;
 • dr hab. Bohdan Skrzypczak – pedagog społeczny, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Zajmuje się problematyką usług środowiskowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizowania społeczności lokalnych, przedsiębiorczością i innowacyjnością społeczną oraz przemianami instytucjonalnymi ze współczynnikiem społecznościowym. Aktywny na polu publicznym i społecznym, jest m. in. prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, przewodniczącym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, współzałożycielem Instytutu Profesji i Usług Społecznych IRPUS. Autor ponad 100 publikacji naukowych i metodycznych;
 • Maciej Żywno – pedagog, animator społeczny, pracownik samorządowy oraz trener organizacji pozarządowych. Był instruktorem ZHR. Strażak i ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach, edukator i trener Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie, w latach 2007 2014 wojewoda podlaski, wicemarszałek województwa podlaskiego V kadencji (2014–2018), senator XI kadencji, wicemarszałek Senatu XI kadencji;
 • dr Bartłomiej Błesznowski – historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej UW. Łącząc nauki społeczne z filozofią, zajmuje się współczesną myślą polityczną inspirowaną poststrukturalizmem, historią idei politycznych oraz radykalnymi koncepcjami emancypacji. Razem z Marcinem Królem prowadził serię wydawniczą „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939”, zaś aktualnie wraz z Aleksandrą Bilewicz przygotowuje serię książek poświęconych tradycji i aktualności idei polskiego kooperatyzmu. Opublikował dwie monografie poświęcone myśli Michela Foucaulta, ostatnio Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta (Kraków 2016). Redaktor afiliowany czasopisma naukowego „Praktyka teoretyczna”;
 • Joanna Murzyn – inicjatorka Digital Ecology Institute, konsultantka i projektantka dobroczynnych dla klimatu rozwiązań technologicznych, z wykształcenia filozofka. Pracowała m.in. dla UNESCO, Deloitte, PARP, IKEA. Zgodnie z ideą ekologii cyfrowej nie prowadzi mediów społecznościowych;
 • Adrian Jaskulski – konsultant strategii i innowacji w niezależnej agencji reklamowej 180heartbeats + Jung von Matt. Ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu zespołami oraz projektowanu UX. Realizował projekty budowy platform CMS i CRM, oprogramowania midleware, integracji usług oraz przygotowywania systemów intranetowych;
 • Izabella Turowska – członkini Spółdzielni Projektantów TAKŁADNIE. Studiowała na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na Windesheim University of Applied Sciences. W projektowaniu najbardziej interesuje ją łącznik pomiędzy ludzkimi zmysłami a światem zewnętrznym. W pracy kieruje się wiarą w to, że projektowanie jest sposobem na rozpoznawanie i kształtowanie relacji oraz poprawianie więzi pomiędzy użytkownikiem a przestrzenią, w której żyje. Proces ten traktuje jak kalejdoskop: szkiełka, zawsze układają się w inne, lecz powiązane ze sobą wzory. Ma bzika na punkcie ilustracji i tworzeniu nowych światów na papierze;
 • Jan Garstka – prezes Spółdzielni Projektantów TAKŁADNIE zaangażowanej w rynek produkcyjny, artystyczny oraz marketingowy. Studiował na wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wzornictwie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Hochschule Für Gestaltung Schwäbisch Gmünd. Zajmuje się badaniem korespondencji nauki i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem społecznego oddziaływania działalności naukowej i projektowej. Związany z dziedziną neuroestetyki. Członek Rady Uczelni na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wraz z firmą Politura uzyskał nagrodę “Must Have” za implementację krzesła “Lotos” Romualda Ferensa. Jego projekty były pokazywane na targach designu w tym Dutch Design Week w 2019 roku.
 • Maciej Szulc – ekspert komunikacji i public relations, badacz w obszarze nauk o zarządzaniu. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę dotyczącą corporate governance organizacji spółdzielczych. W latach 2015 – 2018 członek i przewodniczący rady nadzorczej jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Zawodowo doradza spółkom i ich liderom w obszarze komunikacji i public relations – może pochwalić się współpracą z podmiotami z obszarów administracji publicznej, stowarzyszeń przedsiębiorców, funduszy PE/VC, a także ze startupami (m.in. z branży social lending) i MŚP.
 • dr Szymon Wójcik – adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW w Zakładzie Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych. Pracuje również od wielu lat w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Socjolog, specjalizujący się w analizach polityki społecznej, ubóstwa, ekonomii społecznej, aktywności podmiotów trzeciego sektora. Członek Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Procesów Pomocowych. Realizator wielu projektów dotyczących ewaluacji programów społecznych i interwencji publicznych, jak również ekonomii społecznej, w tym wieloletniego projektu “System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w Polsce”. Wraz z Izabelą Grabowską opublikował w 2021 r. monografię „Oddziaływanie społeczne przedsiębiorstw społecznych w teorii i praktyce”;
 • dr Izabela Grabowska – ekonomistka ze specjalnością demografia. Autorka licznych publikacji za zakresu aktywności osób starszych, a tym na rynku pracy, stała członkini zespołu badawczego Diagnozy Społecznej od 2005r. (odpowiadająca za obszar kształcenia dorosłych), członkini Laboratorium Ekonomii Społecznej;
 • Jacek Gralczyk – z wykształcenia pedagog, z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, od początku istnienia szczególnie mocno związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Moderator wielu lokalnych partnerstw wielosektorowych, w tym na rzecz rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Od wielu lat związany także z rozwojem ekonomii społecznej w Polsce – obecnie Mentor Rozwoju Lokalnego w Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, oraz Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej;

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa