MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 200 godzin dydaktycznych, realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia online oraz w siedzibie uczelni).


Ramowy program Studiów:*

 

Program blokowy:

Semestr I:

 • Wyzwania i trendy transformacji cyfrowej

Przedstawienie globalnej panoramy rozwoju technologicznego w drugiej dekadzie XXI w. Główne problemy, z jakimi zmagamy się w społeczeństwie i gospodarce informacyjnej oraz kierunki i eksperymenty rozwiązujące je. Przełożenie holistycznej wiedzy na działanie lokalne.

 • Lokalna odporność dla wysokiej jakości życia

Przyjrzenie się realiom funkcjonowania wspólnot w przestrzeni lokalnej, szczególnie małych miast i gmin wiejskich. Kierunki rozwoju i możliwości budowy samorządu odpornego na kryzysy i zapewniającego wysoką jakość życia przy udziale mieszkańców i mieszkanek.

 • Spółdzielczość jako społeczna idea, historia i praktyka

Przejście przez spółdzielczość jako myśl historyczną i jej wdrożenia, lekcje, oraz doświadczenia współczesne. Podstawy spółdzielczości i silne oraz słabe strony tego unikalnego modelu rozwojowego.

Semestr II:

 • Projektowanie modeli biznesowych

Praca nad projektem spółdzielczym z wykorzystaniem narzędzi innowatorów: design thinking, lean startup, zarządzania agile. Przedstawienie kanw biznesowych i opracowania działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii.

 • Animacja społeczności i działanie lokalne

Praktyczny wymiar angażowania społeczności i budowa kapitału społecznego przez współpracę. Jak prowadzić konsultacje, włączać obywateli i obywatelki w proces zmiany, korzystać z kolektywnej inteligencji i mobilizować do budowy instytucji dobra wspólnego.

 • Ekonomia społeczna i finansowanie zmiany

Przeprowadzenie przez żywy ekosystem ekonomii społecznej. Perspektywa Polska i europejska, z uwzględnieniem źródeł finansowania prospołecznych działań i skutecznych metod pozyskiwania środków.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • wykłady z elementami konwersacji;
 • zajęcia warsztatowe, opierające się na pracy grupowej lub własnej;
 • studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy;
 • wyjazdy studyjne do miast partnerskich CoopTech Hub: Sejn, Dąbrowy Górniczej, Chrzanowa;
 • Pprojekt: opracowanie strategii (formy, celów, planu biznesowego) dla projektowanej spółdzielni np. spółdzielni rozwojowej, cyfrowej, energetycznej lub innej.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie modułów objętych programem studiów;
 • prezentacja strategii projektowanej spółdzielni.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć*

UWAGA!
Zajęcia online – poniedziałek/wtorek
Zajęcia stacjonarne – sobota/niedziela
Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023

semestr zimowy:

 • październik: sob-nd 15-16 – w siedzibie uczelni;
 • listopad: pon-wt 7-8 – online;
 • grudzień pon-wt 5-6 – online;
 • styczeń: pon-wt 9-10 – online; sob-nd 28-29 – w siedzibie uczelni;
 • luty: sob-nd 18-19 – w siedzibie uczelni

semestr letni

 • marzec: pon-wt 13-14 – online;
 • kwiecień: pon-wt 17-18 – online; sob-nd 29-30 – w siedzibie uczelni;
 • maj: pon-wt 15-16 – online;
 • czerwiec: sob-nd 10-11 – w siedzibie uczelni; pon-wt 12-13 – online.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-17.00
 • Niedziela: 9.00-17.00
 • Poniedziałek: 9.00-17.00
 • Wtorek: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki