Zniżka dla rodziny

Udostępnij strone

Członkowie rodziny w stosunku pokrewieństwa w linii prostej (I stopnia-rodzice i dzieci i II stopnia-dziadkowie z wnukami) lub linii bocznej (II stopnia-rodzeństwo między sobą) oraz małżonkowie, którzy w tym samym czasie rozpoczynają naukę lub rozpoczynają naukę, podczas gdy drugi członek rodziny jeszcze jej nie skończył otrzymują 10% zniżki na cały okres studiów.

Uwaga! Zniżki i promocje nie sumują się.