AgilePM Foundation + 1 podejście do egzaminu

Udostępnij strone

W trakcie szkolenia AgilePM® Foundation uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM. Poznają obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®. Szkolenie wskazuje krytyczne czynniki sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie.

 

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie podejścia Agile,
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM,
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych,
 • Przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

ADRESACI

 • Kierownicy projektów,
 • Przedstawiciele działów biznesowych,
 • Kadra zarządzająca projektami, Kierownicy zespołów projektowych,
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/ kierownicy zespołów,
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®,
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowy program szkolenia

PARAMETRY SZKOLENIA

 • Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, wliczając przerwy,
 • Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których uczestnicy ćwiczą kolejne elementy Scruma w praktyce,
 • Szkolenie jest prowadzone w języku polskim,
 • Ponad 90% naszych absolwentów zdaje egzamin PSM I za pierwszym razem.

 

KORZYŚCI

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 • Nabycie wiedzy, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów.
 • Umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.
 • Oszczędność czasu, spowodowana nabyciem umiejętności, która umożliwia przejrzyste zarządzanie projektami.
 • Liczba PDU: 14.


EGZAMIN I CERTYFIKACJA

Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań, do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów, egzamin trwa 40 minut, język polski lub angielski, Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

PROWADZĄCY

Zespół Inprogress – Inprogress Akredytowane Szkolenia

TERMIN SZKOLENIA

13-14.10.2023 r., godz. 9:00-17:00, online

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zgłoszenia przyjmujemy: do 10.10.2023 r. (Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń)

 1. 1
  ZGŁOŚ SIĘ – wypełnij formularz aplikacyjny
  Po zakwalifikowaniu Cię do projektu pracownik Działu Koordynacji Projektów skontaktuje się z Tobą, w celu sporządzenia wstępnego bilansu kompetencji oraz zaplanowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia (IŚW).
 2. 2
  WYPEŁNIJ bilans kompetencji
  Skorzystaj z linka przesłanego mailem przez pracownika Działu Koordynacji Projektów. Link do bilansu i wzory dokumentów są wysyłane do zakwalifikowanych osób na studenckie skrzynki mailowe w domenie civitas.edu.pl.
 3. 3
  DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW do Biura Koordynacji Projektów
  Dla przypomnienia – lista dokumentów: Deklaracja uczestnictwa w projekcie; Formularz uczestnictwa w projekcie; Oświadczenie uczestnictwa w projekcie.

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu Uczelnia 4.0

 

KONTAKT
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
klaudia.nowak@civitas.edu.pl
tel. 602 557 807

(Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. 1024)