Akademia Sukcesu

Udostępnij strone


„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji” Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Akademii Sukcesu realizowaną w cyklu rozwojowych weekendów w ramach których realizowane będą bezpłatne szkolenia i warsztatów dla studentów Collegium Civitas. Te dodatkowe formy wsparcia są współfinansowane z funduszy unijnych w ramach 2 projektów:

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Propozycja skierowana jest do:
 • studiujących na II lub III roku studiów I stopnia,
 • studiujących na studiach II stopnia.
Akademia Sukcesu to inicjatywa, której celem jest merytoryczne wsparcie osób wchodzących na rynek pracy poprzez wyposażenie w nowe kompetencje. Inspirujące szkolenia przeprowadzą praktycy biznesu i doświadczeni trenerzy, którzy swoją wiedzę zdobywali poprzez doświadczenie oraz pracę zawodową związaną bezpośrednio z zagadnieniami i daną dziedziną. Szkolenia organizowane w ramach Akademii Sukcesu to wysokiej jakości forma dokształcania, która pozwoli Państwu zdobyć dodatkowe kompetencje i zrozumieć praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Informacje dodatkowe:
 • można wybrać dowolnie wiele szkoleń z różnych obszarów - pod warunkiem nienakładania się terminów zajęć!;
 • udział w szkoleniach (warsztatach i szkoleniach) jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona ograniczona – o kolejności zgłoszeń decyduje dostarczenie wypełnionych i podpisanych dokumentów (Deklaracja uczestnictwa, Formularz uczestnictwa, Oświadczenie uczestnictwa) do Biura Koordynacji Projektów CC (p. 1024 CC);
 • szkolenia planowane są w formie stacjonarnej lub online, a ich realizacja zależy od sytuacji pandemicznej oraz obostrzeń, jakie będą obowiązywać;
 • w procedurze rekrutacyjnej będzie brany pod uwagę bilans kompetencji oraz potwierdzenie luk kompetencyjnych;
 • każde zgłoszenie będzie weryfikowane, czy Zgłaszająca się/Zgłaszający się może wziąć udział w szkoleniu;
 • oferta szkoleń wraz informacjami organizacyjnymi (data, godziny, tryb) są na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Akademii Sukcesu.
 • Uczestnicy otrzymują certyfikaty lub zaświadczenia o ukończonym szkoleniu;
 • warunkiem uruchomienia każdego szkolenia jest zebranie odpowiedniej liczby jego uczestników.
Lista obszarów, z których oferowane są szkolenia:
 • 1. Laboratorium Sukcesu Osobistego – rozwijaj kompetencje miękkie
 • 2. Praktyczny wymiar biznesu – jak przekuć swój pomysł w skuteczne działanie
 • 3. Analiza informacji – twórz rozwiązania w przestrzeni cyfrowej
 • 4. Mój Projekt – Mój Sukces
 • 5. Wizyty Studyjne - Zapoznaj się z dobrymi praktykami
 • 6. Szkolenia w języku angielskim
 • 7. Big data & data mining
 • oraz szkolenia w języku angielskim
Kiedy? Oferta aktualizowana jest na bieżąco. Zachęcamy do zaglądania na stronę Akademii Sukcesu oraz do śledzenia strony Collegium Civitas na FB. PLANOWANE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE W JĘZYKU POLSKIM: Budowanie Marki Osobistej z wykorzystaniem LinkedIn (online)   Szkolenie Content marketing i Webwriting  

Masz pytania? Dodatkowe wątpliwości?

Nie czekaj - skontaktuj się z nami!

projekty@civitas.edu.pl

tel. 602 557 807

Lista obszarów, z których oferowane są szkolenia: