Akademia Sukcesu (edycja letnia)

Udostępnij strone


„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji” Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii Sukcesu, w ramach której realizowane będą bezpłatne szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne dla Studentek i Studentów Collegium Civitas. Te dodatkowe formy wsparcia są współfinansowane z funduszy unijnych w ramach 2 projektów:

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Propozycja udziału skierowana jest do:
   • studiujących na II lub III roku studiów I stopnia,
   • studiujących na studiach II stopnia.
Akademia Sukcesu to inicjatywa, której celem jest merytoryczne wsparcie osób wchodzących na rynek pracy poprzez wyposażenie w nowe kompetencje. Inspirujące szkolenia przeprowadzą praktycy biznesu i doświadczeni trenerzy, którzy swoją wiedzę zdobywali poprzez doświadczenie oraz pracę zawodową związaną bezpośrednio z zagadnieniami i daną dziedziną. Szkolenia organizowane w ramach Akademii Sukcesu to wysokiej jakości forma dokształcania, która pozwoli Państwu zdobyć dodatkowe kompetencje i zrozumieć praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Informacje dodatkowe
   • można wybrać dowolnie wiele szkoleń z różnych obszarów - pod warunkiem nienakładania się terminów zajęć!;
   • udział w szkoleniach (warsztatach i szkoleniach) jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona;
   • szkolenia planowane są w formie stacjonarnej lub online, a ich realizacja zależy od sytuacji pandemicznej oraz obostrzeń, jakie będą obowiązywać;
   • w procedurze rekrutacyjnej będzie brany pod uwagę bilans kompetencji oraz potwierdzenie luk kompetencyjnych;
   • każde zgłoszenie będzie weryfikowane, czy Zgłaszająca się/Zgłaszający się może wziąć udział w szkoleniu;
   • warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie do Działu Koordynacji Projektów kompletu dokumentów odpowiednich dla danego szkolenia;
   • szkolenia realizowane będą między 18.09 a 02.10.2022 r., szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie umieszczony na stronie do 30.06.2022 r.;
   • warunkiem uruchomienia każdego szkolenia jest zebranie odpowiedniej liczby jego uczestników.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.09.2022.   Lista obszarów, z których oferowane są szkolenia: