Big data & data mining

Udostępnij strone


Celem warsztatów jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinach big data oraz data mining. Studenci w czasie warsztatów nabędą umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych, a także przekształcania danych w cenne informacje. Warsztaty pozwolą również na zaznajomienie się z technologiami szeroko wykorzystywanymi w pracy z danymi takimi jak Python czy Power BI.


Szkolenia zrealizowane w roku akademickim 2022/2023 w ramach projektu Uczelnia 4.0:

  • 15-16.04.2023 r. - Big data & data mining (ENG)
  • 25-26.03.2023 r. - Big data & data mining (PL)