Jak być innowacyjnym i przedsiębiorczym w czasie zmiany?

Udostępnij strone

Aby zyskać przewagę na rynku pracy, jeszcze w trakcie studiów należy kształcić w sobie zdolność ciągłego dostosowywania się i uczenia się przez całe życie oraz przede wszystkim skutecznie odpowiadać na wzrastające potrzeby pracodawców i firm.

Eksperci przewidują, że wraz z zanikaniem pewnych zawodów pojawi się zapotrzebowanie na całkiem nowe umiejętności zawodowe, które będą mogły rozwijać się jedynie przy elastycznej postawie i gotowości do szukania sensu w niejednoznacznej rzeczywistości.

Jak budować i wzmacniać indywidualną postawę i umiejętności reagowania na zmianę, innowacyjne podejście do miejsca pracy, zarządzanie sobą w czasie i dlaczego warto myśleć samodzielnie, a pracować grupowo w dobie rewolucji technologicznej i rozwoju sztucznej inteligencji.
 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obecne i przyszłe trendy na rynku pracy:
  a. omówienie aktualnych trendów na rynku pracy,
  b. przegląd przyszłych trendów związanych z technologią i społeczeństwem,
  c. jak dostosować swoje umiejętności i postawę do zmieniającego się rynku pracy.

 2. Elastyczność i uczenie się przez całe życie:
  a. znaczenie elastyczności w dzisiejszym środowisku pracy,
  b. jak kształtować umiejętności dostosowywania się do zmian,
  c. wskazówki dotyczące ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności zawodowych.

 3. Przedsiębiorcza postawa w miejscu pracy:
  a. czym jest przedsiębiorcza postawa i jakie są jej cechy,
  b. dlaczego warto mieć przedsiębiorczą postawę w miejscu pracy,
  c. jak kształtować i wzmacniać swoją przedsiębiorczą postawę.

 4. Zarządzanie sobą w czasie:
  a. dlaczego zarządzanie sobą w czasie jest ważne w dzisiejszym środowisku pracy,
  b. wskazówki dotyczące planowania i organizowania czasu w pracy,
  c. jak wykorzystać technologie do efektywnego zarządzania czasem i zadaniach.

 5. Praca w zespole w dobie rozwoju sztucznej inteligencji:
  a. współpraca i praca w zespole w dzisiejszym środowisku pracy,
  b. jak sztuczna inteligencja wpływa na sposób pracy i komunikacji w zespole,
  c. wskazówki dotyczące skutecznego działania w zespole w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

 6. Podsumowanie i refleksja:
  a. podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia,
  b. refleksja nad zdobytą wiedzą i umiejętnościami,
  c. wskazówki dotyczące dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 

KORZYŚCI

  • Wzrost wiedzy w zakresie zmiany na rynku pracy – dobre praktyki dla osób młodych rozpoczynających karierę zawodową.
  • Wzrost wiedzy w zakresie zasobów ludzkich, poszukiwanych umiejętności miękkich i twardych.
  • Wzrost wiedzy w zakresie potrzeby kształtowania swoje ścieżki kariery w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku pracy i rozwoju organizacji, nieustannej pracy, aktualizacji i dezaktualizacji kompetencji (umiejętności społecznych i kwalifikacji formalnych), rozwoju kompleksowości zespołów i fokusowania się na indywidualnym rozwoju zawodowym.
  • Wzrost wiedzy o szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zmiana technologiczna i społeczna.
  • Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości, innowacyjności i proaktywnej postawie za własny rozwój zawodowy.
  • Wzrost świadomości na temat trendów: kompetencje przyszłości, sztuczna inteligencja, odpowiedzialny i zrównoważony rozwój.

Osoby, które wezmą udział w warsztatach, będą miały usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach na studiach.
 

PROWADZĄCA

Daria Wójcik

 

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższy termin:

10.05.2023 r., godz. 14:00–15:30 online (Microsoft Teams)

 

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zgłoszenia przyjmujemy: do 08.05.2023 r. (liczba miejsc ograniczona)

 

 1. 1
  ZGŁOŚ SIĘ – wypełnij formularz aplikacyjny
  Po zakwalifikowaniu Cię do projektu pracownik Działu Koordynacji Projektów skontaktuje się z Tobą, w celu sporządzenia wstępnego bilansu kompetencji oraz zaplanowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia (IŚW).
 2. 2
  WYPEŁNIJ bilans kompetencji
  Skorzystaj z linka przesłanego mailem przez pracownika Działu Koordynacji Projektów. Link do bilansu i wzory dokumentów są wysyłane do zakwalifikowanych osób na studenckie skrzynki mailowe w domenie civitas.edu.pl.
 3. 3
  DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW do Biura Koordynacji Projektów
  Dla przypomnienia – lista dokumentów: Deklaracja uczestnictwa w projekcie; Formularz uczestnictwa w projekcie; Oświadczenie uczestnictwa w projekcie.

 

KONTAKT
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
projekty@civitas.edu.pl
tel. 22 656 71 36 lub 22 656 71 34

(Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. 1024)