O Centrum Karier

Udostępnij strone

Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku i ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery od pierwszego roku nauki i po zakończeniu studiów, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby.

Celem Centrum Karier jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach.

W każdym semestrze studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z licznych warsztatów. Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą warsztaty z tematu: „Work-life balance” czy też z „Przedsiębiorczości”. Naszą ofertę szkoleń zawsze dopasowujemy do zmieniającego się rynku pracy i do profilu uczestników. Podczas organizowanych kilka razy w roku spotkań panelowych nasi studenci mogą poznać przyszłych pracodawców, a także dowiedzieć się o osiągnięciach zawodowych absolwentów naszej uczelni.

Sprawdź i dołącz do nas!

 

Współpraca

Zapraszamy Pracodawców do współpracy. Oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie w procesie rekrutacji na praktyki, staże do pracy studentów polsko i anglojęzycznych.

Wystarczy przesłać ofertę na adres:
centrum.karier@civitas.edu.pl a Państwa oferta zostanie bezpłatnie zamieszczona:
– na Fan Page: Praca i Kariera Collegium Civitas https://www.facebook.com/pracaikariera/
– na zamkniętej grupie „Praca i Kariera Collegium Civitas” https://www.facebook.com/groups/centrumkariercc/?multi_permalinks=993761834509522.

Gwarantujemy staranny dobór i przygotowanie potencjalnych praktykantów lub stażystów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przy wyborze, a także w trakcie pracy studentów Collegium Civitas. Z przeprowadzonych w 2014 r. badań opinii pracodawców na temat praktykantów z Collegium Civitas wynika, że 97% pracodawców ocenia dobrze i bardzo dobrze jakość pracy praktykantów z naszej uczelni. Ponad 95% badanych deklaruje, że studenci z CC spełniają ich oczekiwania.

2. Bezpośrednie spotkania ze studentami organizowane na terenie Uczelni (Pałac Kultury i Nauki) m.in. w ramach Dni Kariery, International Career Day.

3. Spotkania ze studentami organizowane w Państwa firmie/instytucji.

4. Bezpośrednie dotarcie do studentów z ponad 80 krajów świata (wykłady, spotkania, szkolenia).

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje współpracy.

Zapraszamy!

Koordynatorka Centrum Karier Collegium Civitas
Patrycja Chorobik
tel. 22 656 71 82, e-mail: patrycja.chorobik@civitas.edu.pl

Oferta centrum karier

Centrum Karier CC to profesjonalna pomoc w zakresie:

 • licznych praktyk, staży oraz ofert pracy i wolontariatu
 • szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju „umiejętności miękkich”, równości szans na rynku pracy w języku polskim oraz angielskim
 • indywidualnych konsultacji dot. doradztwa zawodowego i psychologii pracy
 • spotkań panelowych z instytucjami partnerskimi projektu i firmami z różnych sektorów gospodarki
 • Dni Kariery
 • Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • spotkań z absolwentami i absolwentkami Collegium Civitas, mających na celu prezentacje zmieniających się potrzeb rynku pracy
 • interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas oferujący m.in. oferty pracy i praktyk oraz porady i doradztwo zawodowe

Centrum Karier CC to nieograniczone możliwości rozwoju kariery!

Studia w CC i korzystanie z Centrum Karier umożliwiają rozbudowanie sieci kontaktów i zdobycie doświadczenia gwarantującego sukces zawodowy w:

 • mediach (telewizja, prasa, radio, portale internetowe)
 • agencjach reklamowych i PR oraz domach mediowych
 • działach i agencjach HR
 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • firmach consultingowych i coachingowych
 • instytucjach rządowych i administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach międzynarodowych

lub rozwój własnej firmy, czy też kariery naukowej przy wsparciu kadry naukowej związanej z CC.

Doradca zawodowy

Collegium Civitas zapewnia nie tylko przyjazną atmosferę studiowania, ale przede wszystkim dąży do podniesienia konkurencyjności absolwentek i absolwentów na rynku pracy. Wszyscy w trakcie studiów i po ich zakończeniu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Spotkania umożliwiają:

 • odkrycie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych
 • dokonanie analizy umiejętności (bilans mocnych i słabych stron)
 • poznanie wymogów rynku i metod poszukiwania pracy
 • przygotowanie się do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)
 • poznanie i opanowanie technik skutecznego uczenia się i zarządzania czasem
 • zbudowanie indywidualnego planu działania
 • przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
 • rozwój umiejętności psychospołecznych (komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

Doradztwo zawodowe

Osoby studiujące nierzadko znajdują się w martwym punkcie i nie mają pomysłu, jak pokierować swoją karierą. Często też nie są do końca świadome swoich kompetencji i mocnych stron, na których mogą bazować dokonując wyborów zawodowych. Jeśli masz podobnie, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania. A może już masz pomysł na siebie, ale obawiasz się wcielić go w życie?

Z nami, pod okiem doświadczonego HRowca i doradcy zawodowego:

 • przemyślisz, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne w życiu zawodowym i prywatnym
 • podejmiesz decyzję, co dalej z Twoją ścieżką zawodową i ustalisz plan działania
 • znajdziesz bardziej satysfakcjonującą ścieżkę kariery w zgodzie ze sobą

Zapraszamy do kontaktu z Dobrosławą Choryńską-Chudy – doradca.zawodowy@civitas.edu.pl

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO & WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

 1. Każdemu studentowi wszystkich poziomów kształcenia przysługują maksymalnie 3 spotkania na semestr w ramach konsultacji zawodowych oraz 3 spotkania na semestr w ramach wsparcia psychologicznego.
 2. Zgłoszenie są przyjmowane tylko na adres: doradca.zawodowy@civitas.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy określić rodzaj konsultacji (doradca zawodowy, coach). Zgłoszenia na poradę psychologiczną przyjmowane są na adres karolina.maj@civitas.edu.pl.
 3. Jeżeli student nie jest w stanie stawić się na spotkanie, to jest zobligowany do poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie Centrum Karier(minimum 2 godziny przed planowaną konsultacją). W przypadku braku informacji o odwołaniu spotkania odejmuje się jedną z konsultacji z dostępnej puli.

 

Doradztwo prawne

Collegium Civitas oferuje bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych stosowanych na rynku pracy (umowy zlecenia, o dzieło, o praktyki, staż) dla studentów Collegium Civitas.
Jeżeli chcesz skorzystać z porady prawnej, wyślij mail z krótkim opisem Twojego problemu na adres: prawnik@civitas.edu.pl
Opłatę za konsultacje w podanym zakresie dla studentów naszej uczelni w całości ponosi Collegium Civitas.

Pomoc psychologiczna dla studentów

W ramach działań Centrum studenci mają zagwarantowaną bezpłatną opiekę psychologa.
Odczuwasz pogorszenie samopoczucia, stres, napięcie, samotność, nie radzisz sobie z zaistniałą sytuacją lub po prostu chcesz porozmawiać?

Dla wszystkich studentek i studentów Collegium Civitas, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, uruchomiony został program wsparcia on-line. Wyślij mail o treści POMOC i wskaż rodzaj konsultacji na adres karolina.maj@civitas.edu.pl, a zostaniesz umówiony na konsultację ze specjalistą.

Uwaga: zgłoszenia obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zapewniamy dyskrecję i anonimowość otrzymanych informacji.

Porady udzielane przez doradców są opłacane przez Uczelnię.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

 1. Każdemu studentowi wszystkich poziomów kształcenia przysługują maksymalnie 3 spotkania na semestr w ramach konsultacji zawodowych oraz 3 spotkania na semestr w ramach wsparcia psychologicznego.
 2. Zgłoszenie są przyjmowane tylko na adres: doradca.zawodowy@civitas.edu.pl . W tytule wiadomości prosimy określić rodzaj konsultacji (doradca zawodowy, coach).
 3. Jeżeli student nie jest w stanie stawić się na spotkanie, to jest zobligowany do poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie Centrum Karier(minimum 2 godziny przed planowaną konsultacją). W przypadku braku informacji o odwołaniu spotkania odejmuje się jedną z konsultacji z dostępnej puli.

 

Bądźmy razem i Wspierajmy się w tych trudnych chwilach!

 

 

Kontakt

W kontakcie mailowym z Centrum Karier ze względów bezpieczeństwa danych podyktowanych przepisami RODO, uprzejmie prosimy o przesłanie poniższej wiadomości z adresu studenckiego z domeny @civitas.edu.pl Nie mamy możliwości zweryfikowania tożsamości osoby kontaktującej się z nami z adresów prywatnych, co może powodować zagrożenie niezachowania poufności udzielanych informacji oraz przesyłanych dokumentów.

Godziny pracy Centrum Karier do 31.12.2021:
od wtorku do czwartku 8:30-16:00 – praca w biurze;
poniedziałek i piątek 8:30-16:00 – praca zdalna.

Zapraszamy do kontaktu również w dni zjazdowe w godzinach 8-14 – praca w biurze:
Semestr zimowy:
9 października 2021
23 października 2021
6 listopada 2021
20 listopada 2021
04 grudnia 2021
18 grudnia 2021
08 stycznia 2022
22 stycznia 2022
12 lutego 2022 (sesja egzaminacyjna)
26 lutego (sesja poprawkowa)

Semestr letni:
12 marca 2022
26 marca 2022
9 kwietnia 2022
23 kwietnia 2022
7 maja 2022
21 maja 2022
11 czerwca 2022
25 czerwca 2022
02 lipca 2022 (sesja egzaminacyjna)
09 lipca 2022 (sesja egzaminacyjna)
24 września 2022 (sesja poprawkowa)

 

Kierownik Centrum Karier
Dobrosława Choryńska-Chudy
e-mail: dobroslawa.chorynska-chudy@civitas.edu.pl
tel. 789 009 564
(kontakt telefoniczny w godzinach 8:30-16:30)

Koordynatorka Centrum Karier Collegium Civitas
Patrycja Chorobik
e-mail: patrycja.chorobik@civitas.edu.pl
tel. 789 009 563
(kontakt telefoniczny w godzinach 8:30-16)

Centrum Karier Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro, pok. 1107
plac Defilad 1, 00- 901 Warszawa

centrum.karier@civitas.edu.pl

Fanpage Praca i Kariera Collegium Civitas