Wprowadzenie do MS Excel

Udostępnij strone

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia praktyczne i zastosować poznane narzędzia w rzeczywistych sytuacjach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili samodzielnie tworzyć bardziej zaawansowane arkusze kalkulacyjne i wykorzystywać narzędzia programu Excel w swojej pracy zawodowej.
 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Poznawanie programu Excel
  o Podstawowe Informacje o możliwościach programu
  o Interfejs programu Excel
  o Korzystanie z widoku Backstage
  o Podstawowe pojęcia takie jak arkusz, komórka, rząd, obszar
  o Podstawowe skróty klawiszowe

 2. Wprowadzanie i edycja danych
  o Wprowadzanie tekstów, liczb, dat
  o Edycja danych
  o Nadpisywanie zawartości komórki
  o Edycja dłuższych komórek
  o Czyszczenie komórek
  o Usuwanie danych
  o Używanie Cofnij i Ponów
  o Tworzenie notatek (komentarzy)
  o Wypełnianie arkuszy seriami danych
  o Tworzenie List niestandardowych
  o Wyodrębnianie danych za pomocą Wypełnienie błyskawiczne (Flash Fill)
  o Podział danych za pomocą Tekst jako kolumny
  o Obiekt tabela
  o Menadżer nazw

 3. Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie danych
  o Możliwości selekcji danych (myszka, klawiatura)
  o Zaznaczanie obszarów nieciągłych
  o Sposoby kopiowania i wklejania danych
  o Sposoby wycinania i wklejania danych

 4. Formatowanie komórek
  o Formatowanie komórek za pomocą paska narzędzi
  o Formatowanie komórek za pomocą okna dialogowego
  o Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiszowych

 5. Formatowanie wierszy i kolumn
  o Ukrywanie wierszy i kolumn
  o Odkrywanie wierszy i kolumn

 6. Operacje na oknach arkusza
  o Blokowanie komórek
  o Podział okna

 7. Formuły w programie Excel
  o Czym jest formuła
  o Rodzaje formuł
  o Tworzenie i edycja formuł

 8. Wykonywanie obliczeń za pomocą Funkcji. Zasady zagnieżdżania Funkcji.
  o Funkcja logiczne JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD
  o Funkcje matematyczna SUMA.JEŻELI, ZAOKR
  o Funkcje statystyczne, LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI
  o Funkcje wyszukiwania i adresu: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO
  o Funkcje Data i godzina: DZIŚ, TERAZ
  o Omówienie błędów funkcji

 9. Odwołania w programie Excel
  o Odwołania względne bezwzględne i mieszane
  o Odwołania między arkuszowe i skoroszytowe

 10. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  o Tworzenie tabel przestawnych
  o Definicje w ramach Tabeli Przestawnych
  o Sortowanie i filtrowanie
  o Tworzenie wykresów przestawnych
  o Formatowanie
  o Odświeżanie

 

KORZYŚCI

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Sprawnie nawigować po interfejsie programu,
  • Przygotowywać czytelne zestawienia w formie tabelarycznej,
  • Wykonywać podstawowe wyliczenia w programie za pomocą formuł i funkcji,
  • Wykonywać proste analizy,
  • Filtrować i sortować dane za pomocą różnych, szczegółowych kryteriów,
  • Wyszukiwać i porównywać dane z różnych tabel/plików (funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO),
  • Tworzyć raporty i podsumowania (tabele przestawne).

 

PROWADZĄCY

Maciej Krogulec – Bluemetrica

 

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższy termin:

26.05.2023 r., godz. 12:00-18:00, stacjonarnie w Collegium Civitas

 

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zgłoszenia przyjmujemy: do 20.05.2023 r. (liczba miejsc ograniczona)

 

 1. 1
  ZGŁOŚ SIĘ – wypełnij formularz aplikacyjny
  Po zakwalifikowaniu Cię do projektu, pracownik Działu Koordynacji Projektów skontaktuje się z Tobą, w celu sporządzenia wstępnego bilansu kompetencji oraz zaplanowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia (IŚW).
 2. 2
  WYPEŁNIJ bilans kompetencji
  Skorzystaj z linka przesłanego mailem przez pracownika Działu Koordynacji Projektów. Link do bilansu i wzory dokumentów są wysyłane do zakwalifikowanych osób na studenckie skrzynki mailowe w domenie civitas.edu.pl.
 3. 3
  DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW do Biura Koordynacji Projektów
  Dla przypomnienia – lista dokumentów: Deklaracja uczestnictwa w projekcie; Formularz uczestnictwa w projekcie; Oświadczenie uczestnictwa w projekcie.

 

KONTAKT
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
projekty@civitas.edu.pl
tel. 22 656 71 36 lub 22 656 71 34

(Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. 1024)