90% osób zadowolonych ze studiów – wyniki badania satysfakcji Studentek i Studentów w Collegium Civitas 2022

Udostępnij strone

14.06.2022

Centrum Analiz Strategicznych Collegium Civitas, jak co roku, przedstawiło wyniki badań ankietowych, oceniających m.in. poziom satysfakcji Studentek i Studentów ze studiowania, zadowolenie z nauczania zdalnego, czy poczucie dumy z przynależności do społeczności akademickiej CC.

Wyniki badania już kolejny raz wskazują, że Uczelnia dba o jakość kształcenia, interesujące programy zajęć, otwartość i dyspozycyjność wykładowców, oraz profesjonalną obsługę administracyjną. Blisko 90% studiujących jest zadowolonych ze studiowania w Collegium Civitas i chętnie poleca Uczelnię innym osobom (89,4%).

Aż 92,6% Studentek i Studentów uważa, że ich głos jest ważny dla Uczelni, a dla ponad 90% ankietowanych studiowanie w naszej Uczelni jest powodem do dumy (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”).

Od 2020 roku badany jest także poziom zadowolenia z nauczania zdalnego w Collegium Civitas. 92,5% ankietowanych, podobnie jak rok temu, dobrze oceniło ten sposób nauczania. Co ważne, aż 95% młodych osób pozytywnie oceniło przygotowanie wykładowców do prowadzenia zajęć metodami e-learningowymi.

Badanie satysfakcji miało charakter badania ilościowego i zostało przeprowadzone techniką CAWI za pomocą narzędzia badawczego umieszczonego na platformie internetowej Wirtualna Uczelnia.