92% osób zadowolonych ze studiów – wyniki badania satysfakcji w Collegium Civitas 2020

Udostępnij strone

17.11.2020

Centrum Analiz Strategicznych Collegium Civitas, jak co roku, przedstawiło wyniki badań ankietowych oceniających m.in. poziom satysfakcji studentów Collegium Civitas ze studiowania, zadowolenie z wyboru uczelni czy poczucie dumy z bycia częścią społeczności akademickiej CC.

Wyniki odzwierciedlają wysoki poziom zadowolenia studentów z wyboru Collegium Civitas jako uczelni oraz bardzo dobrą ocenę jakości kształcenia.

92% studiujących jest zadowolonych ze studiowania w Collegium Civitas. Studiowanie na naszej uczelni jest powodem do dumy dla aż 77,4% ankietowanych (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), a prawie 91% badanych studentów poleciłoby Collegium Civitas swoim znajomym (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”)!

Tak dobre wyniki są dla nas powodem do dumy także ze względu na wyjątkowe warunki, w jakich przebiegało kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w związku z koniecznością niemal natychmiastowego przejścia na nauczanie zdalne. Ten proces także został wysoko oceniony przez studentów – aż 92,42% wskazało, że Collegium Civitas dobrze poradziło sobie z przejściem na nauczanie zdalne w sytuacji pandemii koronawirusa (odpowiedzi „raczej dobrze” i „zdecydowanie dobrze”). Wysoki odsetek ankietowanych (88,46%) pozytywnie ocenia też przygotowanie wykładowców naszej uczelni do prowadzenia zajęć online.

Studenci wysoko oceniają również jakość kształcenia w Collegium Civitas – 90,3% ocenia dobrze (odpowiedzi „raczej dobrze” i „bardzo dobrze”) program studiów.

 

Badanie reprezentatywne, błąd maksymalny 3%.