„A Great Divide: Polish media discourse on migration, 2015–2018″ – artykuł z projektu MAD na portalu nature.com

Udostępnij strone

04.02.2022

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Marka Troszyńskiego i dr Magdaleny El Ghamari „A Great Divide: Polish media discourse on migration, 2015–2018” opublikowanego w Humanities & Social Sciences Communications.

To pierwsze tak duże opracowanie będące analizą dyskursu medialnego w Polsce dotyczącego kryzysu migracyjnego, który miał miejsce w Europie w latach 2015-2018. Autorzy dokonali analizy treści medialnych dotyczących kryzysu migracyjnego, opartej na monitoringu prasy, telewizji i Internetu. W tekście znajdziemy zestawienie liczby przekazów w poszczególnych miesiącach dla pokazania intensywności zjawiska, analizę ilościową treści z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki korpusowej (CL), oraz analizę jakościową w paradygmacie krytycznej analizy dyskursu (CDA).

Badania, realizowane w ramach projektu „Migranci. Analiza dyskursu medialnego na temat migrantów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Albanii i Republice Czeskiej (MAD)”, ujawniły ostry podział między dyskursem konserwatywnym i liberalnym. Autorzy analizowali różnice – ton, wydźwięk i tematykę, które były widoczne w sposobie opisywania kryzysu migracyjnego przez poszczególne media. W publikacji dr Magdalena El Ghamari i dr Marek Troszyński zwrócili także uwagę na sekurytyzację migracji i temat bezpieczeństwa, który był obecny w każdym z analizowanych dyskursów, niezależnie od podziałów politycznych.

Artykuł w języku angielskim można przeczytać na portalu nature.com:
https://www.nature.com/articles/s41599-021-01027-x
 

Celem projektu MAD jest porównanie dyskursów medialnych na temat migrantów w pięciu krajach: Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Czechach i Albanii. Collegium Civitas realizuje projekt we współpracy z London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania), Uniwersytetem im. Masaryka w Brnie (Czechy), Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), Universiteti Bujqësor i Tiranës (Albania) oraz Kosovo Center of Diplomacy (Kosowo). Projekt MAD jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Więcej informacji o MAD: http://projectmad.civitas.edu.pl

 

Tekst został opublikowany w wydaniu specjalnym Humanities & Social Sciences Communications „European perspectives on migration: media narratives and societal discourses after 2015”, którego redaktorami są dr Monika Gabriela Bartoszewicz (Masaryk University, Czech Republic) i dr Marek Troszyński (Collegium Civitas, Polska).

Czasopismo wydawane jest przez wydawnictwo Springer Nature i do czerwca 2020 roku ukazywało się pod nazwą Palgrave Communications (ISSN 2662-9992).