Ambasador Karier UE

Udostępnij strone

22.02.2023

Akademickie Biuro Karier już po raz trzeci poszukuje Ambasadora Karier UE w Collegium Civitas. Rozpoczynamy przygotowania do edycji na rok akademicki 2023/2024!

Ambasadorzy Karier UE to program, w ramach którego Studentki i Studenci wybrani z ramienia uczelni partnerskiej, poznają i promują możliwości pracy i praktyk w instytucjach Unii Europejskiej wśród społeczności studenckiej.

Jakie zadania ma do wykonania Ambasador Karier UE?

Zadaniem Ambasadora będzie aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE wśród studentów Collegium Civitas, budowanie sieci kontaktów ze studentami naszej Uczelni, współpraca z organizacjami studenckimi w Polsce i Unii Europejskiej oraz szeroko pojęte przekazywanie informacji o projekcie, m.in. w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Ambasador będzie także organizował spotkania z przedstawicielami instytucji UE, Akademickim Biurem Karier CC, KPRM i EPSO.

Jakie szanse stoją przed Ambasadorem Kariery UE?

To przede wszystkim dostęp do szczegółowych informacji o pracy w strukturach UE. Bycie Ambasadorem to możliwość współpracy ze studentami z całej Europy, współpraca z wieloma instytucjami UE i Europejskim Urzędem Doboru Kadr i Szkoleń (EPSO). Ambasador Karier UE nawiązuje współpracę z ambasadorami z kraju i zagranicy, zdobywa doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym, które w przyszłości pozwoli jej /jemu wyróżnić się wśród innych osób na rynku pracy. To szansa także na rozwój kompetencji w obszarze wystąpień publicznych, marketingu, HR-u, również dzięki szkoleniom organizowanym przez EPSO i KPRM.

Jaka jest idealna osoba do tej roli?

Ambasador Karier UE powinna być osobą komunikatywną, otwartą, elastyczną, kreatywną, mieć zdolności organizacyjne oraz wykazywać chęć nauki i rozwoju. Powinna także doskonale komunikować się w języku polskim i angielskim, być odporna na stres, mieć głowę pełną innowacji i pomysłów i wytrwale dążyć do celu.

Obowiązki ambasadora zajmują co najmniej dwie godziny tygodniowo. Ambasador musi zorganizować co najmniej jedno wydarzenie, prezentację związaną z rolą ambasadora, brać udział w wydarzeniach organizowanych przez innych ambasadorów i skorzystać ze wszystkich oferowanych szkoleń (online). Do jej/jego zadań należy także regularna komunikacja ze swoim koordynatorem EU Careers oraz zdawanie regularnych raportów z wykonanych działań.

Kto i jak może ubiegać się o funkcję Ambasadora Karier UE w CC?

Do 12 marca 2023 roku możesz wysłać swoje CV oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres abk@civitas.edu.pl, jeśli:

  • jesteś obywatelką/obywatelem UE, masz i w roku akademickim 2023/2024 będziesz miała/miał status studentki / studenta Collegium Civitas,
  • posługujesz się płynnie językiem angielskim i polskim,
  • zobowiązujesz się do udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2023 roku,
  • od października 2023 r. do września 2024 roku nie planujesz uczestniczyć w wymianie studenckiej, np. Erasmus.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o Ambasadorach Kariery EU, sprawdź:

(20+) EU Careers | Facebook

https://epso.europa.eu/sites/default/files/2021-08/epso_video_2dectrim.mp4

 

WAŻNA INFORMACJA:

W tym roku aplikacje przesyłane bezpośrednio przez stronę EPSO nie będą przekazywane
na uczelnię ani brane pod uwagę w rekrutacji przez EPSO. Jeżeli zatem zaaplikowaliście wcześniej na stronie EPSO, a chcecie wziąć udział w rekrutacji, prześlijcie swoje dokumenty do Centrum Karier.