ARTYKUŁ NASZEJ STUDENTKI W PRESTIŻOWYM PIŚMIE „NATURE COMMUNICATIONS”

Udostępnij strone

19.05.2020

Miło nam poinformować, że na łamach „Nature Communications” ukazał się artykuł z wynikami badań międzynarodowego zespołu naukowców, którego członkiem jest Katarzyna Barabasz, studentka Zarządzania w Collegium Civitas. Serdecznie gratulujemy!

Badania prowadzone w ramach programu Years of the Maritime Continent (w projekcie Equatorial Line Observations) wykorzystywały dane z mediów społecznościowych i gazet przy prognozowaniu meteorologicznych procesów wielkoskalowych, sprzyjających powstawaniu powodzi na  Sumatrze.

Naukowcy z Polski (Instytut Geofizyki PAN, Collegium Civitas), USA (Naval Research Laboratory, Scripps Institution of Oceanography) i Indonezji (Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia, Andalas University) wykazali istnienie zjawisk meteorologicznych kluczowych dla powstawanie powodzi na Sumatrze.

 

Czynniki meteorologiczne wpływające na powstawanie powodzi na Sumatrze

Myśląc o rajskich wyspach, często myślimy właśnie o Indonezji. Co zaskakujące dla wielu z nas, jedna z największych wysp Indonezji – Sumatra – jest często nawiedzana przez ekstremalne opady, potęgowane przez górzystą topografię jej terenu. W takich warunkach wyspa narażona jest na zagrożenia naturalne związane z opadami, takie jak powodzie i osuwiska. Zjawiska te stanowią ponad 50% wszystkich katastrof naturalnych na Sumatrze.

 

Gdzie jest powódź? Podpowie Twitter!

Pozornie naiwne pytanie staje się wyrafinowanym problemem w górzystym terenie z ograniczonym dostępem do jednorodnych danych obserwacyjnych. Takie warunki panują na Sumatrze. W badaniu do monitorowania i detekcji powodzi wykorzystano dane pochodzące od ludzi, użytkowników mediów społecznościowych (Twitter) i lokalnych gazet, aby uzupełniać informacje pochodzące z raportów rządowych.

Dane z różnych źródeł były analizowane niezależnie wraz z danymi meteorologicznymi (o opadzie i wietrze) w celu identyfikacji kluczowych zjawisk pogodowych odpowiedzialnych za powstawanie powodzi. Jak wskazuje dr Dariusz Baranowski, autor wiodący badania: „Archipelag Malajski (Maritime Continent) jest prawdopodobnie najważniejszym obszarem dla globalnego systemu pogodowego Ziemi. Jednak nadal zbyt mało wiemy na temat wzajemnych oddziaływań atmosfery, oceanu i lądu. Nasze badania pomagają lepiej zrozumieć powstawanie katastrof naturalnych związanych z pogodą.” Dr Piotr Flatau, naukowiec wiodący w projekcie Equatorial Line Observations finansowanym przez National Science Foundation (US) podkreśla, że badania są wynikiem współpracy międzynarodowej w ramach programu Years of the Maritime Continent, którego celem jest lepsze zrozumienie procesów pogodotwórczych na największym archipelagu Ziemi oraz bardziej wiarygodne prognozy pogody w skali lokalnej oraz globalnej.

 

Czy powodzie mogą być lepiej prognozowane?

Pełniejsze zrozumienie roli pojawiających się okresowo układów pogodowych na powstawanie powodzi na Sumatrze stwarza warunki dla lepszej prognozy. W badanym okresie (2014-2018) niemal 60% powodzi na Sumatrze było związane z tzw. falami Kelvina, które istniały i były identyfikowalne w danych satelitarnych co najmniej 2 dni przed początkiem podtopień. Prognozy na dłuższy okres także są możliwe, ponieważ postęp w modelowaniu procesów fizycznych odpowiedzialnych za powstawanie i ewolucję opadu przekłada się na lepsze prognozy powstawania i ewolucji fal tropikalnych, w tym fal Kelvina. Ta przewidywalność może zostać wykorzystana w celu mitygacji części kosztów społeczno-ekonomicznych związanych z powodziami.

W skład zespołu badaczy, pod kierunkiem dr. Dariusza Baranowskiego (IGF PAN), wchodzą dr Maria K. Flatau i dr Jerome Schmidt z Naval Research Laboratory, prof. dr hab. Piotr J. Flatau of Scripps Institution of Oceanography, dr Dwikorita Karnawati, dyrektor generalna Agencji Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki Republiki Indonezji (BMKG), Katarzyna Barabasz z Collegium Civitas, Michal Labuz, doktoranta Beata Latos (IGF PAN), Jaka A. I. Paski (BMKG) oraz dr Marzuki z Andalas University.

Badania sfinansowane przez National Science Foundation (USA), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Polska), Naval Research Laboratory (USA) oraz Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia (Indonezja) zostały opublikowane 19 maja 2020 w „Nature Communications”. Zapraszamy do lektury (tekst w języku angielskim)!

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16171-2