Co to znaczy zaangażowanie? Pierwsza część raportu Marka Zaangażowana 2.0 już dostępna

Udostępnij strone

10.07.2023

Zaangażowanie marek to nieodłączny element dzisiejszego świata biznesu. Jednak, jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez ABR SESTA, OŚRODEK BADAŃ NAD PRZYSZŁOŚCIĄ COLLEGIUM CIVITAS, FUNDACJĘ BRANDY LAB oraz SYNO POLAND, sposób, w jaki konsumenci odbierają to zaangażowanie, zależy od ich stopnia zaangażowania społecznego.

Punktem wyjścia do badania „Marka Zaangażowana 2.0” były sytuacje, w których konsumenci, jako przedstawiciele społeczeństw, zwracali się do marek niemal jak do osób, by te podjęły lub zaniechały jakichś działań. Było to widoczne zwłaszcza w czasie ostatnich wielkich kryzysów (pandemia, wojna w Ukrainie, katastrofa klimatyczna, nierówności społeczne).

Jak mówi Grażyna Skarżyńska z Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas „ze względu na zachodzące zmiany w regulacjach oraz przechodzenie np. tematów zielonych do mainstreamowych mediów, wydaje się, że presja by angażować się, rośnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak robić to mądrze i jakie oczekiwania mają konsumenci. Chcieliśmy sprawdzić, co czują, gdy marka jest zaangażowana i jakie marki według nich są zaangażowane? Ważne też dla nas było, czy kwestia zaangażowania marki ma wpływ na decyzje zakupowe, czy firmy powinny podejmować działania i się nimi chwalić, czy może lepiej siedzieć cicho?”

Wyniki badania „Marka Zaangażowana 2.0”, przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie N=1000, jednoznacznie pokazują, że sposób, w jaki konsumenci odbierają zaangażowanie marek, zależy od ich stopnia zaangażowania społecznego. W pierwszej części „Co to znaczy zaangażowanie”, dzięki analizie segmentacyjnej, udało się podzielić badanych na trzy grupy: Aktywni Działacze (36% ogółu badanych), Bezsilni Obserwatorzy (27%) i Pasywni Konformiści (37%). Postawy tych grup mają wpływ na sposób, w jaki podchodzą do interakcji z markami.

Każda z trzech grup konsumenckich posiada inne oczekiwania i reakcje na zaangażowanie marek. Działacze oczekują aktywności ze strony firm i są gotowi nagradzać je lojalnością. Obserwatorzy, mimo braku wpływu na marki, oczekują od nich wyrazu solidarności i odpowiedzialności społecznej. Natomiast konformiści, często bierni w swoim zaangażowaniu społecznym, preferują marki, które pozostają neutralne i nie wtrącają się w kontrowersyjne tematy.

Czytelnicy raportu „Marka Zaangażowana 2.0” mogą się spodziewać analiz: znaczenia zaangażowania marek, roli Listy Wstydu i Przebaczenia oraz wpływu postaw konsumenckich na interakcję z markami. Wyniki badania mogą pomóc właścicielom i kreatorom marek w lepszym zrozumieniu tego, co mieści się we współczesnej definicji zaangażowania marki, jak można budować trwałe i mocne relacje oraz jakie kroki podejmować, by miały one szansę przejść pozytywną weryfikację, kiedy konsumenci powiedzą „sprawdzam!”

Autorami badania są eksperci z różnych dziedzin, w tym Jakub Śwircz, strateg marki w obszarze brandingu i designu, dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, dr Paweł Jurowczyk, Strategy Business Director w ABR SESTA, Grażyna Skarżyńska, doradca strategiczny ds. brandu i komunikacji w agencji Good Company oraz Iwona Pulik, badaczka w ABR SESTA.

Do komentowania opracowanego materiału zaproszeni zostali praktycy i badacze podejmujący w swojej pracy wątki związane z zieloną transformacją.

__________

Technika badawcza:  CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www.

Próba: Próba: N=1000.  Kobiety i mężczyźni w wieku 16-65 lat. Dobór reprezentatywny ze względu na płeć, wiek, makroregion i wielkość miejsca zamieszkania. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone na danych ważonych. Korekta struktury próby poprzez ważenie w szczególności polegała na przybliżeniu reprezentatywności ze względu na region zamieszkania.

Termin realizacji badania: 2-9.12.2022

Pierwsza część raportu „Co to znaczy zaangażowanie?” – wersja pdf do pobrania

Raport Marka Zaangażowana 2.0 - część 1: Co to znaczy zaangażowanie?