Collegium Civitas partnerem merytorycznym konferencji „Three Seas One Opportunity”

Udostępnij strone

17.02.2022

Collegium Civitas zostało partnerem merytorycznym konferencji „Three Seas One Opportunity” (3S1O), która odbędzie się w dniach 18-19 maja w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest debata na temat dynamicznych zmian na świecie, jakie zachodzą m.in. na gruncie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i gospodarczego oraz wynikających z nich wyzwań dla państw Trójmorza.

Konferencja odbędzie się w formule dwudniowej (18-19 maja 2022 r.). W pierwszym dniu zaplanowane zostały dwa panele dyskusyjne: Wyzwania dla bezpieczeństwa regionu Trójmorza oraz Bezpieczeństwo energetyczne regionu Trójmorza i nowe technologie. Podczas sesji panelowych będzie można wysłuchać wystąpień gości specjalnych, odbędą się także dyskusje pomiędzy ekspertami w formie round table.  Drugi dzień konferencji będzie poświęcony debacie na temat infrastruktury i powiązań gospodarczych w Europie Środkowej oraz roli Chin w regionie.

Równolegle do dyskusji panelowych odbędzie się Young Experts Day, czyli inicjatywa skierowana do studentów, naukowców i badaczy, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Do wygłoszenia referatów w ramach YED, organizatorzy zapraszają studentów 4 i 5 roku, oraz doktorantów, których zainteresowania i obszar badawczy obejmują kwestie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz kwestii technicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczegóły na stronie organizatora. (https://www.3s1o.org/yed)

Co ważne, każdy referat wygłoszony w ramach YED zostanie wysłuchany przez jury Konkursu na „Najlepsze Wystąpienie YED 2022”, złożone z członków kadry naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz redakcji miesięcznika „Układ Sił”. Laureat otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas uroczystego zakończenia Konferencji Three Seas One Opportunity w dniu 19 maja 2022 r.
______________

Powołana w 2015 r. Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, obliczonym na integrację państw regionu w ramach Unii Europejskiej. Priorytetowym celem tego projektu, skupiającego 12 krajów położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, jest zacieśnienie relacji w zakresie rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury transportowej oraz komunikacji cyfrowej.

Konferencja Three Seas One Opportunity, organizowana jest przez Uniwersytet Zielonogórski, miesięcznik „Układ Sił” oraz Collegium Nobilium Opoliense. Partnerami merytorycznymi, poza Collegium Civitas są m.in.: Norweski Uniwersytet Arktyczny UiT, Baltic Security Foundation, Security for Freedom Foundation, Instytut Prawa Wschodniego oraz portal Strategy&Future.

 

 

 

 

#CollegiumCivitas #3s1o #savethedate